Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Norden visar vägen till digital bildning

24.01.17 | Nyhet
Norden drar uppmärksamheten till sig på jättemässan BETT i London, världens största mötesplats kring IT och lärande. Intresset är stort för eventet Nordic@BETT där de nordiska länderna visar hur de utvecklar digital kompetens i sina utbildningar.

Nu pågår BETT som vänder sig till utbildare och beslutsfattare, och som under veckan väntar över 30 000 besökare från 130 länder.

I många länder står utbildningssystemen på tröskeln till det digitala lärandet, och besökarna letar efter nya innovativa pedagogiska och tekniska lösningar.

App för dyslektiker

Det nordiska eventet ser ut att bli välbesökt i år, med 450 personer föranmälda. På Nordic@BETT- scenen står framför allt nordiska forskare, men även elever från skolor i Danmark, Finland Norge och Sverige som ger exempel på digital kompetens i klassrummet.

Gymnasister från danska Herning och Rybners visar till exempel appen SubReader som hjälper unga med läs- och skrivsvårigheter att förstå textade filmer.

Samnordisk förståelse?

Forskarna Ola Erstad från Oslo Universitet, Sanna Järvelä från Uleåborgs universitet och Susanne Kjällander från Stockholms universitet pratar om hur den digitala kompetensen ser ut hos skolungdomar i deras länder.

- Jag vill lyfta det etiska i digital kompetens-begreppet. Ungdomar har de tekniska färdigheterna, men behöver lära sig värdera information och förstå konsekvenserna av att lägga ut filmer på sociala medier, säger Susanne Kjällander.

Under det nordiska eventet presenterar även Samantha Becker, Senior Director, The New Media Consortium rapporten Horizon Nordic Report 2017 om tendenser och utmaningar för de nordiska utbildningssystemen när det gäller användandet av teknologi.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt