9.4.
Betænkning over medlemsforslag om et styrket kriseberedskab i Norden, A 1883/præsidiet