9.4.
Nefndarálit um þingmannatillögu um eflingu neyðarviðbúnaðar á Norðurlöndum, A 1883/præsidiet