Nordiska ministerrådets hållbarhetsredogörelse 2020

Informasjon

Publish date
Abstract
Nordiska ministerrådet rapporterar vartannat år till Nordiska rådet om arbetet med hållbar utveckling. Nordiska ministerrådets hållbarhetsredogörelse 2020 redogör för arbetet med hållbar utveckling i perioden 2018–2020. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling genomförs både genom tvärgående arbete och ministerrådens arbete. Nordiska ministerrådets hållbarhetsredogörelse ger en möjlighet för en tillbakablick över vad vi har åstadkommit, men hjälper oss också att peka ut riktningen för vad vi behöver göra mer av framöver.
Publication number
2020:712