2015 Jon Fosse, Norge: Andvake. Olavs draumar. Kveldsvævd

2015 Jon Fosse, Norge: Andvake. Olavs draumar. Kveldsvævd

Om forfatteren

Jon Fosse (født 1959) er en internasjonalt anerkjent dramatiker. Teaterstykkene hans er blitt tolket i form av flere tusen forskjellige oppsetninger på scener i Europa, Asia og USA. Samtidig er Fosses romaner blitt ansett for å være like betydningsfulle i hjemlandet. Hovedverkere er Morgon og kveld (nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2001) og Det er Ales (2004).

Om vinnerverket

Trilogien består av tre fortellinger om et ungt par, Asle og Alida. I første del, Andvake, er paret på vei gjennom et Bjørgvin som er innhyllet i en historisk tåke for å finne et rom hvor Alida kan føde deres barn. Tidspunktet er slettes ikke entydig. I det ene øyeblikk virker det som om vi befinner oss på 1800-tallet, men i det neste klinger middelalderens skikker og vaner i Bjørgvins gater. Et uhell (eller er det en forbrytelse?) endrer historiens gang. Men det er først i andre del, Olavs draumar, at vi fullt ut forstår konsekvensene for paret og deres nyfødte sønn. I trilogiens siste del, Kveldsvævd, møter vi igjen Alida, idet hun forsøker å skape seg et nytt liv. Gjennom etterkommerne deres får vi vite mer om hva som har skjedd med Alida, Asle og barnet. De tre delene utgjør til sammen knapt tre hundre sider med prosa. Likevel forteller de, i form at fortettede tablåer, en historie som strekker seg over generasjoner og århundrer. Jon Fosses verker blir ofte karakterisert som repetitive og dvelende, men som andre Fosse-tekster rommer disse korte fortellingene også et vell av dramatiske hendelser. Det er død og drap, barn og voksne som mister hverandre, brutalitet fra myndighetene, men også veldig tette forhold. Hovedpersonene blir kanskje utsatt for krenkelser – men går ikke av veien for selv å krenke når behovet for livsnødvendigheter blir stort nok. De tre delene utgjør et sammenhengende forløp. Forbrytelsen i første del, og blandingen av krim og evangelisk pastisj, ser annerledes ut når vi har fått hele historien. Den er både løftet inn i visjonsdiktningen og dratt helt ned på jorden.


Andvake. Olavs draumar. Kveldsvævd

Publisert av: Samlaget 

Utgivelsesår: 2014

Bedømmelseskomitéen begrunnelse

Årets prisvinner er et sjeldent godt eksempel på hvordan formmessig nyskaping kan gå hånd i hånd med et innhold som klarer å bevege på tvers av tid og sted. I en prosafortelling med klare poetiske kvaliteter, og med en bevisst og legende innstillingen til historien, fortelles en kjærlighetshistorie som spenner over all og ingen tid. Forfatteren har som få andre evnet å meisle ut sin helt egen litterære form. Klangbunn fra Bibelen og kristen visjonsdiktning forenes med spenningsskapende elementer og poetiske bilder på en måte som lar fortellingen om to mennesker som elsker hverandre åpne seg mot verden og historien.