2015 Jon Fosse, Norge: Andvake. Olavs draumar. Kveldsvævd

2015 Jon Fosse, Norge: Andvake. Olavs draumar. Kveldsvævd

Om författaren

Jon Fosse, född 1959, är internationellt erkänd som dramatiker; i mer en tusen olika uppsättningar har hans teaterstycken tolkats på scener i Europa, Asien och USA. Samtidigt har Fosses romaner i hemlandet betraktats som lika betydande, med huvudverk som Morgon og kveld (nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2001; på svenska Morgon och kväll, 2002) och Det er Ales (2004; på svenska Det är Ales / Sömnlösa, 2010).

Om det vinnande verket

Trilogien består av tre berättelser om ett ungt par, Asle och Alida. I den första delen, Andvake, är paret på väg genom ett Bergen insvept i historisk dimma, för att hitta ett rum där Alida kan föda deras barn. Tiden är inte alls tydligt fastslagen. Än tycks vi befinna oss på 1800-talet, än klingar medeltida seder och bruk på Bergens gator. En olycka – eller är det ett brott? – ändrar historiens gång. Men det är inte förrän i den andra delen, Olavs draumar, som vi inser de fulla konsekvenserna för paret och deras nyfödde son. I trilogins sista del, Kveldsvævd, möter vi igen Alida, i hennes försök att skapa sig ett nytt liv, och genom deras efterkommande får vi veta mer om vad som skedde med Alida, Asle och barnet. De tre delarna utgör tillsammans knappt trehundra sidor prosa. Likaväl framställer de genom förtätade tablåer en historia som sträcker sig över generationer och århundraden. Jon Fosses verk beskrivs ofta som repetitiva och dröjande, men som andra Fossetexter inrymmer också dessa korta berättelser en uppsjö av dramatiska händelser. Här finns död och dråp, barn och vuxna som förlorar varandra, brutalitet från myndighetspersoner, men också i nära relationer. Huvudpersonerna blir kanske utsatta för kränkningar – men är inte själva höjda över att kränka när behovet av grundläggande livsnödvändigheter bara blir stort nog. De tre delarna utgör ett sammanhängande förlopp. Brottet i första delen, och dess blandning av deckare och evangelisk pastisch, ter sig annorlunda när vi har fått hela historien. Den både lyfts in i visionsdiktningen och tas fullständigt ner på jorden.

 

Andvake. Olavs draumar. Kveldsvævd

Publicerad av: Förlaget Samlaget 

Publikationsår: 2014

Det här är vad bedömningskomittén sade

Årets prisvinnare är ett sällsynt gott exempel på hur formmässigt nyskapande kan gå hand i hand med ett innehåll som förmår beröra tvärs över tid och plats. I en prosaberättelse med klart poetiska kvaliteter och med en medveten och lekfull inställning till historien berättas en kärlekshistoria som spänner över alla och inga tider. Författaren har som få andra förmågan att utmejsla en helt egen litterär form. Klangbotten från Bibeln och kristen visionsdiktning förenas med spänningsskapande element och poetiska bilder på ett sätt som öppnar berättelsen om två människor, som älskar varandra, gentemot världen och historien.