12. Præsidieforslag, udvalgsforslag og betænkninger over medlemsforslag

Præsident: HANS WALLMARK

Præsidenten: Då går vi vidare med dagordningspunkt 12,

PRESIDIEFÖRSLAG, UTSKOTTSFÖRSLAG OCH BETÄNKANDEN ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG.

Præsidenten: Första ärendet är ”Præsidieforslag om revideret Forretningsorden for Nordisk Råd”.

Dokumentation:

Præsidieforslag om revideret Forretningsorden for Nordisk Råd, A 1681/præsidiet, Dokument 5/2016

Betænkning over Medlemsforslag om bedst mulig integration af asylbørn og alle skoleformers ansvar, A 1675/kultur

Betænkning over Medlemsforslag om afholdelse af idrætstopmøde, A 1678/kultur

Betänkande över Medlemsförslag om ökad och hållbar turism i Norden, A 1656/näring

Betænkning over Medlemsforslag om smart udnyttelse af madaffald og bekæmpelse af madspild, A 1676/holdbart

Betänkande över Medlemsförslag om att underlätta mobilitet mellan Nordiska länder, A 1665/näring

Utvalgsforslag om felles nordisk innsats for en giftfri hverdag, A 1657/holdbart

Udvalgsforslag om uledsagede børn, A 1682/velfærd

Betänkande över Medlemsförslag om fortsatt fri rörlighet, öppenhet och samarbete inom Norden, A 1671/presidiet

Beslutning:

Præsidiets rekommandation i anledning af A 1681/præsidiet, Dokument 5/2016 blev godkendt - IB 3/2016

Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens rekommandation i anledning af A 1675/kultur blev godkendt - Rek. 13/2016

Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens rekommandation i anledning af A 1678/kultur blev godkendt - Rek. 14/2016

Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens rekommandation i anledning af A 1656/näring blev godkendt - Rek. 15/2016 og Rek. 16/2016

Udvalget for et Holdbart Nordens rekommandation i anledning af A 1676/holdbart blev godkendt - Rek. 17/2016 og Rek. 18/2016

Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens rekommandation i anledning af A 1665/näring blev godkendt - Rek. 19/2016 og Rek. 20/2016

Udvalget for et Holdbart Norden og udvalget for Velfærd i Nordens rekommandation i anledning af A 1657/holdbart blev godkendt - Rek. 21/2016 og Rek. 22/2016

Udvalget for Velfærd i Nordens rekommandation i anledning af A 1682/velfærd blev godkendt - Rek. 23/2016

Rekommandation i anledning af A 1671/presidiet blev godkendt - Rek. 24/2016

Siste året avsluttet Nordisk råd en toårig reformprosess. Bakgrunnen var en rekke kritiske henvendelser om uhensiktsmessig saksgang og prosedyrer i det nordiske samarbeidet. Man ønsket å gjøre det…

Related case: Præsidieforslag om revideret Forretningsorden for Nordisk Råd

Herr president! Arbetsordningen följer av en minskning av antalet utskott i Nordiska rådet och det reformarbete som har pågått under 2015. Arbetsordningen specificerar nu också Ungdomens nordiska…

Related case: Præsidieforslag om revideret Forretningsorden for Nordisk Råd

Tak for det. Socialdemokraterne i Nordisk Råd har fremsat det her medlemsforslag, fordi det ligger os meget på sinde, at de børn, som kommer til vores nordiske lande, får en god begyndelse og et…

Related case: Medlemsforslag om bedst mulig integration af asylbørn og alle skoleformers ansvar

Bare helt kort: Håndteringen av flyktningsituasjonen og asyl- og integrasjonsspørsmålene er politikkområder som utfordrer hele Norden. Vi har valgt noe ulike løsninger i de forskjellige landene…

Related case: Medlemsforslag om bedst mulig integration af asylbørn og alle skoleformers ansvar

Tak for opbakningen fra Den Konservative Gruppe. Jeg tror, det er vigtigt, at vi kigger på best practice på det her område. Det er et område, hvor vi er meget belastede eller i hvert fald er det…

Related case: Medlemsforslag om bedst mulig integration af asylbørn og alle skoleformers ansvar

Puheenjohtaja! Sinänsä en vastusta tätä mietintöä ollenkaan, vaan pidän erinomaisen tärkeänä sitä, että maahanmuuttajat, etenkin lapset ja nuoret, joita Pohjoismaihin tulee, kotoutuvat hyvin,…

Related case: Medlemsforslag om bedst mulig integration af asylbørn og alle skoleformers ansvar

Hvis jeg forstår det rigtigt, er det ordlyden i forhold til det. Jeg tror på, at det er vigtigt, at man får lavet en god integration, både af asylbørnene, men også af de børn, som har fået…

Related case: Medlemsforslag om bedst mulig integration af asylbørn og alle skoleformers ansvar

I 2015 arrangerte vi for første gang et felles toppidrettsmøte i Ålborg med de nordiske idrettsorganisasjonene, hvor vi hadde som tema bl.a. kampfiksing, antidopingarbeid, korrupsjon, likestilling…

Related case: Medlemsforslag om afholdelse af idrætstopmøde

Herr president och nordiska ledamöter! Precis som har sagts här tidigare hölls 2015 ett idrottstoppmöte i Ålborg i Danmark. Man diskuterade redan då värdet av att ha ett återkommande…

Related case: Medlemsforslag om afholdelse af idrætstopmøde

Puheenjohtaja! Nostan esille kotouttamisen, mistä mainitsitte. Omassa kotikaupungissani Espoossa Suomessa urheiluseurat lähtivät välittömästi toimimaan, kun turvapaikanhakijoita, varsinkin nuoria…

Related case: Medlemsforslag om afholdelse af idrætstopmøde