Arja Juvonen (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
421
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Dato

Puheenjohtaja! Nostan esille kotouttamisen, mistä mainitsitte. Omassa kotikaupungissani Espoossa Suomessa urheiluseurat lähtivät välittömästi toimimaan, kun turvapaikanhakijoita, varsinkin nuoria ihmisiä, saapui paljon. Perustimme muun muassa keräyksiä. Käytettyjä urheiluvälineitä, muun muassa jalkapallovälineitä, kerättiin yhteen, ja sillä tavalla saatiin toimintaa ja aktiviteettejä niille nuorille ihmisille muun muassa urheilun parissa, ja pidän tätä asiaa erittäin hyvänä. Myös Kirkkonummella toimittiin näin. Nämä molemmat ovat kaupunkeja pääkaupunkiseudulla. Urheiluihmiset löivät viisaat päänsä yhteen, ja sillä todettiin olevan suurta vaikutusta siihen, miten nämä nuoret ihmiset lähtivät kotoutumaan ja saivat ystäviä ja kavereita, elikkä siinä mielessä erittäin hyvä asia.

Skandinavisk oversettelse:

Ordförande! Jag vill ta upp integreringen, som ni också nämnde. I min hemstad Esbo i Finland skred idrottsföreningarna omedelbart till verket då asylsökande, framför allt ungdomar, kom i stora skaror. Vi startade bland annat insamlingar. Vi samlade in begagnade idrottsredskap, bland annat för fotboll, och kunde på det sättet erbjuda ungdomarna verksamhet och aktiviteter bland annat i form av idrott, och det tycker jag är mycket bra. I Kyrkslätt gjorde man likadant. Båda är städer i huvudstadsregionen. Idrottsmänniskorna slog sina kloka huvuden ihop och det konstaterades ha en stor inverkan på hur dessa ungdomar integrerades och fick vänner och kompisar, så det var mycket bra i det avseendet.