Aksepterte årsaker til sykefravær – holdninger i de fem nordiske landene – resultater for Finland

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Foreløbig version Endelig version forventes udgivet ultimo december/primo januar 2008
Publikasjonsnummer
2007:596