Når Nordisk ministerråd involverer barn og unge i sitt arbeid

Prinsipper og innstilling

Informasjon

Publish date
Abstract
Barn og unges velferd og mulighet til å utøve rettighetene sine er en forutsetning for Nordens videre utvikling. Ministerrådet skal bidra til at Norden er en ledende region i arbeidet for et samfunn der barn og unges rettigheter og ulike perspektiver gis plass og bidrar til samfunnsutviklingen. Med dette utgangspunktet skal Nordisk ministerråd integrere et barneretts- og ungdomsperspektiv i sitt arbeid.Med ambisjonen å i høyere utstrekning integrere et barneretts- og ungdomsperspektiv følger også et ansvar for å sikre at arbeidet skjer ut fra en rekke veiledende prinsipper, med et felles minimumsnivå for barn og unges involvering, og framfor alt på en måte som beskytter og verner barns sikkerhet. Dette skriftet er relevant for alle situasjoner der barn og unge kontaktes eller involveres som del av Nordisk ministerråds virksomhet.
Publication number
NO2020:013