Sektorprogram for kultur

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Informasjon

Publish date
Abstract
Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017, og sektorprogrammet for kultur utgjør en viktig del av formannskapsprogrammet.Åpningen av Nordic Matters på Southbank Centre i London i januar markerte starten på formannskapets kulturprogram. I løpet av 2017 skal det settes i gang prosjekter og gjennomføres en rekke møter og arrangementer, herunder idrettstoppmøte på Svalbard, medietoppmøte i Bergen og filmpolitisk seminar i Haugesund.Den nordiske språkforståelsen er selve navet i det nordiske samarbeidet, og vi ønsker å styrke den nordiske språkforståelsen gjennom et nytt nordisk kultur- og språkprogram for barn og unge.Det nordiske kultursamarbeidet berører mange nordboere, både som deltakere og som mottakere. I vårt formannskap ønsker vi å nå ut til nye nordboere. Vi igangsetter derfor et treårig prosjekt – Kulturlivets og frivillighetens rolle i integrering og inkludering. Hvordan kan vi legge til rette for at nye nordboere finner seg til rette og får bidra med sin kompetanse?Mer om dette, og om de norske prioriteringene på kulturfeltet, kan du lese i sektorprogrammet for kultur.
Publication number
2017:410