Tullbestämmelser i Grönland

skibe ved havnen Sikuki i Nuuk
Fotograf
Maasi Brøns Chemnitz
Läs här om bestämmelser för tull och import av varor och privat egendom i Grönland.

Tullen är den avgift du måste betala för att få varor och annan egendom transporterade från ett land till ett annat.

Olika länder har olika avtal, och till exempel inom EU behöver du inte betala tull när du skickar varor mellan två länder.

Tullklarering i Grönland

När det gäller Grönland måste allt tullklareras.

Om du behöver skicka varor till Grönland med sjöfrakt sker det från Grönlandshamnen i Ålborg, och det är alltid RAL (Royal Arctic Line) som tar hand om sjöfrakten. RAL hjälper också till med tullklareringen.

Om du däremot skickar varor med flygpost är det Tusass som sköter tullhanteringen, och de tar ingen avgift för arbetet.

Det finns dock vissa undantag, särskilt vid inresa till Grönland, då du kan handla skattefritt på Kastrup, i Reykjavik, Kangerlussuaq och Narsarsuaq.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.