Guide: studere på Grønland

Møde for samarbejdsministrene i Grønland, marts 2015
Fotograf
Bodil Tingsby
Her kan du lese om de viktigste tingene du må vite når du overveier å studere på Grønland.

Er du nordisk statsborger, kan du studere på Grønland på like fot med grønlandske studenter. Du kan derfor søke om opptak på en grønlandsk utdanningsinstitusjon, der du kan studere gratis.

Søknad og opptak

For å bli tatt opp ved en grønlandsk utdanningsinstitusjon må du naturligvis oppfylle de faglige kravene som stilles. Du må være oppmerksom på at det kan være krav om kunnskaper i grønlandsk, og spesielt på yrkesutdanninger foregår mye av undervisningen på grønlandsk.

Uansett om du søker på en videregående utdanning, en yrkesutdanning eller en universitetsutdanning, er det en god idé å kontakte utdanningsstedet før du søker, for å få riktig veiledning.

Utvekslingsopphold

Har du lyst til å studere et enkelt semester i Nuuk, tilbyr Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, studieplasser til gjestestudenter. Her tilbys det kurs på dansk, grønlandsk og engelsk. Det tas opp gjestestudenter fra hele verden, men er du nordisk borger, kan du med fordel søke gjennom Erasmus+ eller Nordplus, ettersom du da får fortrinnsrett til en studieplass. Kontakt studieveilederen på ditt studium for å få veiledning.

Studentbolig

Alle grønlandske studiebyer har studentboliger til rådighet. Studentboliger administreres av den enkelte utdanningsinstitusjon.

I Nuuk er de fleste studentboligene samlet i Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Når du blir tatt opp til en utdanning på Grønland, kan du få veiledning om å søke om studentbolig hos studieadministrasjonen på utdanningsinstitusjonen din.

Grønlandsk utdanningsstøtte

Det gjelder særskilte betingelser for å motta grønlandsk utdanningsstøtte. Du må være:

  • dansk statsborger
  • bosatt på Grønland
  • innskrevet på en utdanning og være studieaktiv

Danske og færøyske studenter oppfyller betingelsene hvis de er bosatt på Grønland og er studieaktive. Oppfyller du ikke betingelsene, kan du søke om dispensasjon hvis du kan dokumentere en særskilt tilknytning til Grønland.

I de fleste tilfeller kan du i stedet ta med utdanningsstøtte fra hjemlandet.

Studielån

Er du student på en høyere utdanning på Grønland, kan du søke om studielån fra Selvstyret som supplement til utdanningsstøtten. Det finnes to typer lån:

  • Semesterlån, som kan tas opp hvert halve år i forbindelse med semesterstart
  • Engangslån, som kan tas opp én gang i løpet av utdanningen

Godkjent studium

Før du søker på en grønlandsk utdanning, bør du merke deg at noen fagspesifikke utdanninger på Grønland ikke er godkjent i resten av Norden. Det er oftest innenfor helsefag og profesjonsutdanninger. Du må derfor sette deg godt inn i om du kan få jobb i hjemlandet ditt rett etter avsluttet utdanning på Grønland, eller om det krever ytterligere kvalifisering/etterutdanning.

Trygd

Når du har flyttet til Grønland og har latt deg folkeregistrere, er du sosialforsikret på Grønland. Det betyr at du har adgang til det grønlandske helsevesenet uten å måtte betale.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.