Guide: studere på Grønland

Møde for samarbejdsministrene i Grønland, marts 2015
Photographer
Bodil Tingsby
Her kan du lese om de viktigste tingene du må vite når du overveier å studere på Grønland.

Er du nordisk statsborger, kan du studere på Grønland på like fot med grønlandske studenter. Du kan derfor søke om opptak på en grønlandsk utdanningsinstitusjon, der du kan studere gratis.

Søknad og opptak

For å bli tatt opp ved en grønlandsk utdanningsinstitusjon må du naturligvis oppfylle de faglige kravene som stilles. Du må være oppmerksom på at det kan være krav om kunnskaper i grønlandsk, og spesielt på yrkesutdanninger foregår mye av undervisningen på grønlandsk.

Uansett om du søker på en videregående utdanning, en yrkesutdanning eller en universitetsutdanning, er det en god idé å kontakte utdanningsstedet før du søker, for å få riktig veiledning.

Grønlandsk utdanningsstøtte

Det gjelder særskilte betingelser for å motta grønlandsk utdanningsstøtte. Du må være:

  • dansk statsborger
  • bosatt på Grønland
  • innskrevet på en utdanning og være studieaktiv

Danske og færøyske studenter oppfyller betingelsene hvis de er bosatt på Grønland og er studieaktive. Oppfyller du ikke betingelsene, kan du søke om dispensasjon hvis du kan dokumentere en særskilt tilknytning til Grønland.

I de fleste tilfeller kan du i stedet ta med utdanningsstøtte fra hjemlandet.

Godkjent studium

Før du søker på en grønlandsk utdanning, bør du merke deg at noen fagspesifikke utdanninger på Grønland ikke er godkjent i resten av Norden. Det er oftest innenfor helsefag og profesjonsutdanninger. Du må derfor sette deg godt inn i om du kan få jobb i hjemlandet ditt rett etter avsluttet utdanning på Grønland, eller om det krever ytterligere kvalifisering/etterutdanning.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.