Helsevesenet i Grønland

Sundhedsvæsnet i Grønland
Her får du oversikt over hvilke helsetilbud det grønlandske helsevesenet tilbyr i de enkelte delene av Grønland.

Det er langt mellom byer og bygder i Grønland, og transport kan bare skje med fly, helikopter eller båt. Hvis du skal flytte til en utkantregion, er det lurt å sjekke om helsevesenets ytelsesnivå er på høyde med din fysiske tilstand. I tillegg til dyr pasienttransport og lange avstander er det grønlandske helsevesenet utfordret av problemer med å rekruttere personale, særlig til de tynnest befolkede områdene.

Helsetjenester i Grønland

Det er fastsatt en rekke tjenester som alle med fast bolig i Grønland skal ha adgang til uten egenbetaling. Hvis ikke tjenesten finnes i nærheten, har man rett til å få dekket transport til nærmeste sykehus hvis en lege har ordinert behandling.

De offentlige tjenestene som alle i så vid utstrekning som mulig skal ha tilgang til uten egenbetaling, er:

 • Behandling hos lege og spesialist
 • Innleggelse og opphold på sykehus
 • Særskilt omsorg for gravide og fødende samt helsetjenester for nye foreldre
 • Hjemme- og sykepleie
 • Forebyggende helseundersøkelser
 • Vaksinasjoner innenfor vaksinasjonsprogrammet samt i særskilte tilfeller
 • reseptpliktig medisin
Adgang til helsetjenester

De geografiske forholdene i Grønland vanskeliggjør tilgang til helsetjenester for personer bosatt i isolerte utkantområder. Det er ikke bare vanskelig, men også dyrt hvis man skal en tur fra bygda til nærmeste helsestasjon, regionsykehus eller Landshospitalet i Nuuk. I visse tilfeller kan det også være nødvendig å sende pasienter videre til behandling på Island eller i Danmark.

Alle som har fast bolig i Grønland, har derfor rett til transport i forbindelse med behandling, sykdom eller skader, hvis en lege har ordinert det.

Tilgangen til helsetjenester forsøkes så vidt mulig å gjøres lik for alle, med en rekke forskjellige former for helsekonsultasjoner:

 • Bor du i ei bygd med mindre enn 50 innbyggere, har du adgang til en bygdekonsultasjon uten telemedisinsk utstyr. Konsultasjonen er bemannet av en helsefaglig medarbeider mellom 12 og 30 timer per uke. I tillegg besøk av medisinskfaglig personale 2–4 gange årlig.
 • Bor du i ei bygd med mellom 50 og 200 innbyggere, har du adgang til en bygdekonsultasjon med telemedisinsk utstyr som er bemannet av en helsemedarbeider 30-40 timer per uke. Telemedisinsk utstyr gjør det mulig å konsultere medisinskfaglig personale på nærmeste regionsykehus. I tillegg besøk av medisinskfaglig personale 3–4 gange årlig.
 • Bor du i ei bygd med mellom 200 og 500 innbyggere, har du adgang til en helsestasjon som er bemannet av sykepleier, pleieassistent og pleiemedarbeidere. I tillegg besøk av medisinskfaglig personale 4–8 gange årlig.
 • Bor du i en by med 500–1200 innbyggere, har du adgang til et mindre helsesenter som enten har fast legebemanning eller legevikarer.
 • Bor du i en by med mer enn 1200 innbyggere, har du adgang til et større helsesenter som er bemannet med leger, spesialister og sykepleiere.

Bor du i den byen i regionen som har flest innbyggere, har du adgang til et regionsykehus som er bemannet med leger, sykepleiere, helsepleiere, pleieassistenter, pleiemedarbeidere, jordmødre, fysioterapeuter, bioanalytikere og andre. I tillegg har Landshospitalet i Nuuk flere spesialiteter og funksjoner.
Det finnes fire regionsykehus samt et landshospital i hhv. Aasiaat, Ilulissat, Sisimiut, Qaqortoq og Nuuk.

Tannpleie

I byer med mer enn 500 innbyggere finnes det offentlige tannklinikker. De kan ivareta alminnelig tannettersyn, rotbehandling, kariesbehandling, tannregulering og proteser – samt i noen utstrekning spesialisert tannbehandling.

Tannleger kommer jevnlig på besøk på skoler og institusjoner og tilbyr barn, personale og foreldre instruksjon i tannpuss og tannhygiene.

Med unntak av de aller minste får alle bygder minst ett årlig besøk av tannlege. Dette averteres i bygda på forhånd, så det er mulig å bestille time.

I Nuuk finnes det private tannklinikker.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.