Sjukvård vid tillfällig vistelse i Grönland

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland
Här kan du läsa om vilka vårdtjänster du har rätt till under tillfällig vistelse i Grönland.

Är du i Grönland på tillfällig vistelse har du rätt till nödvändig sjukvård om du bor i den danska riksgemenskapen eller omfattas av den nordiska konventionen om social trygghet. Den täcker vård och sjukhusvistelser men inte eventuell hemtransport från Grönland, som kan bli väldigt dyr. Därför rekommenderar den grönländska hälso- och sjukvården att du tecknar en reseförsäkring.

En reseförsäkring täcker alla kostnader som kan uppstå i samband med akut sjukdom eller skada under tillfällig vistelse i Grönland. Förutom att din reseförsäkring ska täcka hemtransport från Grönland ska den även täcka sjuktransport från platser utan åretruntboende, om du planerar att resa utanför städer och bygder.

Är du i Grönland tillfälligt för att arbeta kan du ha rätt till sjukvård genom din arbetsgivare. Vissa privata företag erbjuder sjukförsäkring till sina anställda.

Om du är bosatt i Danmark eller på Färöarna

Om du bor i den danska riksgemenskapen har du rätt till sjukvård under tillfällig vistelse i Grönland. Men du måste ta med ett intyg på att du har rätt till sjukvård i Danmark eller på Färöarna. Annars måste du betala kostnaderna själv.

 • Kommer du från Danmark måste du ta med ditt gula sjukförsäkringskort som intyg på hemvist och rätten till sjukvård i Danmark.
 • Kommer du från Färöarna ska du ha intyg på att du har rätt till vårdtjänster genom en färöisk sjukkassa. Barn under 16 år måste omfattas av sina föräldrars sjukkassa.

Sjukvård gäller vid akut sjukdom, akut förvärrad kronisk sjukdom och olyckor, då du har rätt till gratis

 • läkarvård
 • sjukhusvård
 • receptbelagda läkemedel
 • akut tandvård hos den allmänna tandvården och endast vid akuta situationer såsom tandbölder, trasiga fyllningar, sönderslagna tänder och liknande
 • läkarordinerad transport från bygd eller annan plats med åretruntboende till regionsjukhus eller landshospitalet i Nuuk.

Sjukvården ger dig inte rätt till

 • gratis hemtransport till Färöarna eller Danmark
 • gratis transport från områden utan åretruntboende till regionsjukhus, landshospitalet i Nuuk eller hälso- och sjukvård utanför Grönland.

Om du är bosatt i övriga Norden

Kommer du från Sverige, Finland, Norge, Island eller Åland har du enligt den nordiska konventionen om social trygghet rätt till nödvändig sjukvård under tillfällig vistelse i Grönland. Det är den behandlande läkaren i Grönland som bedömer om sjukvården är nödvändig i förhållande till vistelsens längd och sjukdomens karaktär.

Du måste ha med dig intyg på att du har rätt till vård i ditt hemland. Det kan vara ett nationellt sjukförsäkringskort, europeiskt sjukförsäkringskort eller liknande. Utan intyg måste du betala alla kostnader själv.

Som nordisk medborgare har du rätt till gratis sjukvård, vilket innebär

 • läkarvård
 • sjukhusvård
 • receptbelagda läkemedel
 • tandvård hos den allmänna tandvården vid akuta tandproblem såsom tandbölder, trasiga fyllningar, sönderslagna tänder och liknande
 • läkarordinerad transport från bygd eller annan plats med åretruntboende till regionsjukhus eller landshospitalet i Nuuk
 • merkostnader för hemtransport om en läkare menar att du på grund av sjukdom eller skada måste resa hem på ett dyrare sätt än planerat. Du betalar alltså själv det som en vanlig enkelbiljett till hemlandet kostar, medan behandlande sjukhus eller myndighet betalar merkostnaden.

Som nordisk medborgare har du inte rätt till

 • transport från platser utan åretruntboende till närmaste regionsjukhus.

Om du bor i ett EU-/EES-land

Under tillfällig vistelse i Grönland har du som EU-/EES-medborgare rätt till nödvändig sjukvård. Om sjukvården är nödvändig bedöms av den behandlande läkaren.

Kommer du från ett EU-/EES-land måste du ha med dig intyg på att du har rätt till vård i ditt hemland, till exempel ett europeiskt sjukförsäkringskort, försäkringskort eller liknande. Utan intyg måste du betala fullt pris för all vård.

Den nödvändiga sjukvården som du som EU-/EES-medborgare har rätt till omfattar

 • läkarvård
 • sjukhusvård
 • receptbelagda läkemedel
 • akut tandvård hos den allmänna tandvården vid akuta tandproblem såsom tandbölder, trasiga fyllningar och sönderslagna tänder
 • läkarordinerad transport från bygd eller annan plats med åretruntboende till regionsjukhus eller landshospitalet i Nuuk.

Som EU-/EES-medborgare har du inte rätt till

 • gratis hemtransport till ditt hemland
 • gratis transport från områden utan åretruntboende till närmaste regionsjukhus, landshospitalet i Nuuk eller vårdinstitutioner utanför Grönland.

Övriga världen

Grönland har inte några internationella avtal om sjukvård med omvärlden. Det innebär att resenärer från ett land utanför Norden eller EU på tillfällig vistelse i Grönland själv måste betala för all behandling och alla transporter i samband med sjukvård. En reseförsäkring är därför absolut nödvändig.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.