Till tandläkare i Grönland

Foto: Barn, Vinter, Nuuk centrum
Fotograf
Mats Bjerde
Här kan du läsa om tandläkare och tandvård i Grönland.

Alla sjukvårdsförmåner i Grönland är offentliga och därmed gratis för invånare som är fast bosatta i landet. Det gäller också tandvård. Om du vistas tillfälligt i Grönland har du endast rätt till nödvändig och akut tandvård.

Tandläkarmottagningar

Den offentliga tandvården har kliniker på tätorter med fler än 500 invånare. Klinikerna står för tandvården på orten och den omgivande landsbygden. På tandklinikerna utförs allmän tandkontroll, förebyggande behandling, rot- och kariesbehandling, tandreglering och protesbehandling.

Alla orter på landsbygden, med undantag för de allra minsta, får årligen minst ett besök av tandläkaren. Tandläkaren meddelar på förhand sina mottagningstider i byn, så att invånarna kan beställa tid.

I Nuuk finns därtill privata tandläkarmottagningar (tandkliniker).

Så kommer du till tandläkare

Du ska beställa tid till tandläkaren i förväg per telefon. Mottagningarna har olika tider på dagen för tidsbeställning – oftast till samma dag. Det kan vara lång väntetid i telefon, och du kan inte vara säker på att få tid samma dag om alla tider är upptagna när du kommer fram. I så fall måste du försöka igen dagen efter. Några mottagningar erbjuder öppen akut konsultation.

Tandvård för barn

Tandläkarmottagningarna besöker regelbundet institutioner och skolor för att undervisa i tandvård och tandhygien. Därtill kallas barn och unga till tandkontroll vid följande åldrar: 8 månader, 14 månader, 26 månader, 3 år, 4,5 år, 5–6 år, 9 år, 11–12 år samt 15 år.

Om du flyttar till Grönland med barn ska du meddela flytten till den lokala tandläkarmottagningen, så att de kan föra in barnet i kallelseschemat.

Årligen hålls även Den Stora Tandborstingsdagen med aktiviteter över hela landet med fokus på god tandhälsa.

Rätt till vård

För att ha rätt till gratis tandvård i Grönland ska du

  • ha folkbokföringsadress i Grönland
  • ha danskt eller grönländskt personnummer.

Om du vistas tillfälligt i Grönland har du rätt till nödvändig och akut tandvård.

För nordiska medborgare utanför riksgemenskapen (Grönland. Färöarna, Danmark) gäller samma regler som för övriga hälso- och sjukvårdsförmåner.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.