Sök jobb i Danmark

Jobsøgning i Danmark
Här kan du läsa om hur du söker jobb i Danmark.

Över hela Danmark finns det arbetsförmedlingar, som kallas för jobcenter, där du kan söka jobb. Jobcentren finns också på nätet där de heter jobnet.dk.

På webbplatsen kan du anmäla dig som arbetssökande, läsa jobbannonser och registrera ditt cv.

På borger.dk kan du läsa mer om jobcenter och jobnet.

Webbplatsen workindenmark.dk är avsedd för utländska medborgare som söker jobb i Danmark.

Du kan också få mer information genom att kontakta fackföreningen i din bransch.

  Sök jobb i Danmark med arbetslöshetsersättning från ditt hemland

  Om du får arbetslöshetsdagpenning i ett annat nordiskt land, eller ett EU- eller EES-land, kan du i vissa fall få dagpenningen utbetalt i tre månader medan du flyttar till Danmark för att söka jobb. Du kan läsa mer under rubriken ”Kan du få arbetslöshetsersättning från ett annat nordiskt land medan du söker arbete i Danmark?” på Info Nordens sida om danska regler för arbetslöshetsersättning.

  Du kan få mer information hos den myndighet som betalar ut arbetslöshetsersättning i det land där du är arbetslöshetsförsäkrad.

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.