Bank i Sverige

Bank i Sverige
Slik åpner du en bankkonto i Sverige, tar opp lån og flytter penger mellom to land.

Åpne konto i en bank

Du har rett til å åpne en konto i en bank i Sverige hvis du kan identifisere deg og banken dermed kan kontrollere identiteten din. Banken kan ikke kreve at du har svensk personnummer eller adresse i Sverige. I tillegg til kontoen har du også rett til et betalingskort (debetkort) til å betale og heve penger med, samt muligheten for å foreta betalinger på nettet. Dette er de betalingstjenestene som normalt er tilgjengelige i din internettbank.

Hvis du har svensk førerkort, identitetskort utstedt av svensk myndighet eller sertifisert identitetskort, må du ta det med så banken kan kontrollere identiteten din.

Dersom du ikke har svenske identitetspapirer, kan banken kontrollere identiteten din ved hjelp av pass eller annet dokument som bekrefter statsborgerskapet ditt og er utferdiget av en offentlig myndighet.

Hvis du ikke har noen identitetsdokumenter, kan banken kontrollere din identitet gjennom andre pålitelige dokumenter og andre kontroller i overensstemmelse med de risikobaserte prosedyrene banken skal ha.

Hvis banken nekter deg konto, kan du henvende deg til bankens klageansvarlige avdeling og be om å få omprøvd beslutningen.

Enkelte banker har pendlerkonti for personer som arbeidspendler på tvers av en nordisk landegrense.

Flytte penger mellom land

For overføringer og betalinger innenfor EU og EØS (Norge og Island) gjelder de samme reglene og omkostningene som for betalinger i Sverige hvis betalingen er i euro eller i svenske kroner. 

Som forbruker bør du derfor undersøke hvilken transaksjon du vil gjennomføre og hva den koster, før du utfører den.

  • Bruk alltid internettbanken for å unngå ytterligere gebyrer.
  • For utenlandske betalinger brukes særskilte koder til å identifisere bankkonti og banker, som BIC og IBAN/SWIFT.
  • Hvis du skal overføre mellom to forskjellige land, bør du benytte EU-betaling.
  • Den grunnleggende regelen for en EU-betaling er at en betaler og en mottaker deler omkostningene ved betalingstjenesten. Men unntak kan gjøres for valutautveksling.
  • Undersøk hvilke avgifter banken din tar for å overføre penger.

ID-kort og e-legitimasjon

Hos enkelte banker i Sverige kan du søke om e-legitimasjon og ID-kort. Med e-legitimasjon kan du legitimere deg og underskrive avtaler og transaksjoner hos myndigheter og virksomheter og på den måten bekrefte din identitet eller ditt kjøp med en kode.

Når du flytter til Sverige, bør du kontakte Skatteverket og be dem utstede et svensk ID-kort til deg. I Sverige bruker man ID-kortet i flere forskjellige sammenhenger i hverdagen.

Kreditt og lån

Når du søker om et lån, skal långiveren foreta en kredittsjekk for å kontrollere at du tilfredsstiller de økonomiske betingelsene for å betale renter og avdrag på lånet. For å vurdere din betalingsevne skal bankens kredittsjekk være basert på tilstrekkelige opplysninger om dine økonomiske forhold. 

Bankene kan ikke foreta kredittsjekker på tvers av de nordiske grensene. Bankene i Sverige kan bare få informasjon om hendelser i Sverige.

Hvis du arbeider i et annet land, kan banken ved en kredittsjekk ikke se at du har inntekt, og du må derfor bekrefte dette på en annen måte, for eksempel ved å sende inn dokumenter som viser at du har en bestemt inntekt, som for eksempel ansettelseskontrakter, lønnsslipper eller lignende.

Boliglån

På bankenes nettsider kan du finne kalkyleverktøy som hjelper deg med å beregne de månedlige kostnadene du har råd til når du låner til en bolig. Konsumenternas Bank- och Finansbyrå har også et kalkyleredskap for boliglån, Bolånekalkyl, som du kan bruke når du skal kjøpe en bolig.

Det kan være vanskelig å låne til kjøp av bolig i et annet land. Enkelte banker vil ikke yte lån til kjøp av eiendom i utlandet eller til personer som bor eller arbeider i et annet land enn landet der banken ligger.

Forbrukerkreditt

Bankene fastsetter selv sine lånevilkår. De kan imidlertid ikke forskjellsbehandle EU/EØS-borgere på grunn av nasjonalitet.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.