Bank i Sverige

Bank i Sverige
Her kan du lese om rett til å åpne bankkonto i Sverige og muligheten for å ta opp boliglån i en svensk bank når du ikke er svensk statsborger. Du kan også se hvordan du får svensk ID-kort og e-legitimasjon og flytter penger mellom land.

Det kan være mange grunner til at du trenger å åpne bankkonto i Sverige for å styre privatøkonomien din. Du skal kunne sette inn penger på kontoen, heve penger og betale regninger med kontooverføringer, brevgiro og autogiro.

Kontoen du trenger til å styre privatøkonomien, kan hete forskjellige ting, for eksempel lønnskonto, transaksjonskonto, personlig konto, privatkonto eller betalingskonto.

Du har rett til å åpne bankkonto i en bank i Sverige hvis du er lovlig bosatt i et EU-/EØS-land og kan identifisere deg så banken kan kontrollere identiteten din.

Banken kan ikke kreve at du har svensk personnummer eller adresse i Sverige.

Kan utenlandske statsborgere åpne bankkonto i Sverige?

EU-/EØS-borgere som bor i EU/EØS, har rett til en basal betalingskonto selv om de ikke har fast bolig i Sverige.
Det strider mot loven hvis kunder blir avvist fordi de ikke har svensk adresse eller svensk personnummer.

I tillegg til en bankkonto har du også rett til et betalingskort (debetkort) til å betale og heve penger med, samt muligheten til å foreta betalinger på nettet. Dette er de betalingstjenestene som normalt er tilgjengelige i din internettbank. Det gir deg som kunde i en bank mulighet for å heve og sette inn kontanter, gjennomføre betalinger med debetkort med saldokontroll og motta penger på kontoen.

Noen banker har pendlerkonti for personer som pendler til jobb i et annet nordisk land.

Hvordan åpner jeg bankkonto uten svensk personnummer?

Selv om du ikke har svensk personnummer eller svensk adresse eller har beskyttet identitet, har du rett til å åpne bankkonto. En forutsetning for at du skal kunne åpne en konto, er at banken kan bekrefte identiteten din. Hvis banken ikke kan bekrefte identiteten din, kan du ikke åpne en bankkonto.

Hvordan skal jeg identifisere meg i den svenske banken min?

Hvis du har svensk førerkort, identitetskort utstedt av svensk myndighet eller sertifisert identitetskort, må du ta det med så banken kan kontrollere identiteten din.

Dersom du ikke har svenske identitetspapirer, kan banken kontrollere identiteten din ved hjelp av ditt utenlandske pass eller annet dokument som bekrefter statsborgerskapet ditt og er utferdiget av en offentlig myndighet. Banken kan be om flere bevis på identiteten din.

Hvis du ikke har noen identitetsdokumenter, kan banken kontrollere identiteten din ved hjelp av andre pålitelige dokumenter og andre kontroller i overensstemmelse med de risikobaserte prosedyrene banken skal ha.

Må jeg forklare hvorfor jeg trenger bankkonto i Sverige?

Alle banker i Sverige er forpliktet ved lov til å spørre hvorfor du trenger en bankkonto, og hvordan du vil bruke kontoen. Det kan være for å få innbetalt lønn, bidrag eller andre ytelser, kunne betale husleie eller spare.

Hvor mye koster det å ha en bankkonto i Sverige?

Prissettingen av banktjenester er fri. Det er du som avgjør om det er verd å betale den prisen banken krever for sin ytelse. For å finne ut hvilke banktjenester som passer deg best, bør du gå gjennom behovene dine.

Hva skal jeg gjøre hvis banken nekter meg å åpne bankkonto i Sverige?

Hvis banken nekter deg konto, kan du henvende deg til bankens klageansvarlige avdeling og be om å få omprøvd beslutningen.

Du kan også kontakte Konsumenternas Bank- och finansbyrå og orientere dem om at banken har nektet deg å åpne bankkonto.

Kan jeg få ID-kort og e-identifikasjon i Sverige?

Svenske statsborgere kan få utstedt pass og nasjonalt ID-kort hos det svenske politiet, Polisen.

Hvis du er utenlandsk statsborger, over 13 år og bosatt i Sverige, kan du bestille svensk ID-kort hos Skatteverket.
I Sverige brukes ID-kortet i flere forskjellige sammenhenger i hverdagen.

Hos enkelte banker i Sverige kan du søke om e-legitimasjon og ID-kort. E-identifikasjon er et elektronisk ID-dokument du kan bruke til å identifisere deg trygt på nettsider og i apper. På den måten kan du underskrive avtaler og transaksjoner hos myndigheter og virksomheter og bekrefte din identitet eller ditt kjøp med en kode.

Hvis du har e-identifikasjon fra et annet land enn Sverige, kan du i noen tilfeller bruke den i svenske myndigheters e-tjenester. Men du kan fortsatt ikke bruke din svenske e-identifikasjon i utenlandske e-tjenester.

Kan jeg få kreditt og lån i Sverige?

Når du søker om lån, skal långiveren foreta en kredittsjekk for å kontrollere at du tilfredsstiller de økonomiske betingelsene for å betale renter og avdrag på lånet. For å vurdere din betalingsevne skal bankens kredittsjekk være basert på tilstrekkelige opplysninger om dine økonomiske forhold.

Bankene kan ikke foreta kredittsjekker på tvers av de nordiske grensene. Bankene i Sverige kan bare få informasjon om hendelser i Sverige.

Hvis du ønsker å ta opp kreditt eller lån i Sverige, må du være oppmerksom på at mange banker nøler med å låne ut penger til utlendinger, og også til svenske statsborgere hvis de jobber i et annet EU-/EØS-land.

Hvis du jobber i et annet land, kan banken ved en kredittsjekk ikke se at du har inntekt, og du må derfor bekrefte dette på en annen måte, for eksempel ved å sende inn dokumenter som viser at du har en bestemt inntekt, som for eksempel ansettelseskontrakter, lønnsslipper eller lignende.

Bankene har rett til å fastsette sine egne vilkår for lån. De kan imidlertid ikke forskjellsbehandle EU-/EØS-borgere på grunnlag av nasjonalitet. Hvis du synes en bank har forskjellsbehandlet deg, kan du kontakte bankens klageavdeling og be om en skriftlig begrunnelse for at de har avvist lånesøknaden din. Med bankens skriftlige begrunnelse kan du be om hjelp og rådgivning fra FIN-NET, som megler i finansielle konflikter mellom forbrukere og tilbydere av finansielle tjenester.

Kan jeg få boliglån hos en svensk bank hvis jeg ikke er svensk statsborger eller hvis jeg jobber i utlandet?

Det er ingen regler som forhindrer utenlandske statsborgere i å ta opp lån i Sverige. Et boliglån er regulert av avtaler med banker. Bortsett fra visse former for lovgivning, kanskje framfor alt lovgivning som har til formål å beskytte forbrukerne, gjelder avtalefriheten. Banker kan derfor ha ulike betingelser for at de kan yte et lån.

Det kan være vanskelig å finne en bank som yter boliglån til en utenlandsk statsborger som ikke har fast bolig i Sverige, og som ikke har noen inntekt eller formue i Sverige som kan brukes som sikkerhet. Siden det handler om avtaler som kan se veldig ulike ut alt etter hvilken bank du vil låne penger i, kan det være lurt å kontakte flere banker for å få informasjon om mulighetene for å ta opp lån.

På bankenes nettsider kan du finne kalkyleverktøy som hjelper deg med å beregne de månedlige kostnadene du har råd til når du låner til en bolig. Konsumenternas Bank- och Finansbyrå har også et kalkyleredskap for boliglån, Bolånekalkyl, som du kan bruke når du skal kjøpe en bolig.

Det kan være vanskelig å låne til kjøp av bolig i et annet land. Enkelte banker vil ikke yte lån til kjøp av eiendom i utlandet eller til personer som bor eller arbeider i et annet land enn landet der banken ligger.

Hvordan flytter jeg penger mellom land?

For overføringer og betalinger innenfor EU og EØS (Norge og Island) gjelder de samme reglene og omkostningene som for betalinger i Sverige hvis betalingen er i euro eller i svenske kroner.

Som forbruker bør du derfor undersøke hvilken transaksjon du vil gjennomføre og hva den koster, før du utfører den.

  • Bruk alltid internettbanken for å unngå ytterligere gebyrer.
  • For utenlandske betalinger brukes særskilte koder til å identifisere bankkonti og banker, som BIC og IBAN/SWIFT.
  • Hvis du skal overføre mellom to forskjellige land, bør du benytte EU-betaling.
  • Den grunnleggende regelen for en EU-betaling er at en betaler og en mottaker deler omkostningene ved betalingstjenesten. Men unntak kan gjøres for valutautveksling.
  • Undersøk hvilke avgifter banken din tar for å overføre penger..
Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.