Flytte til Sverige fra udlandet

Tjekliste når du flytter til Sverige
Tjekliste for dig der planlægger at flytte til Sverige fra udlandet.

Der er altid en del der skal planlægges op til en flytning. Hvis du flytter mellem to lande, er der endnu mere at forberede. Når du flytter fra udlandet til Sverige, skal du ikke kun forholde dig til institutionspladser, offentlige transportmuligheder og indkøbssteder.

Denne tjekliste kan hjælpe dig i dine forberedelser når du flytter til Sverige fra et andet nordisk land.

 

A-kasse

Hovedreglen er at du skal være medlem i en a-kasse i det land hvor du arbejder. Hvis du flytter til Sverige for at arbejde, bør du derfor skifte til en a-kasse i Sverige.

Du bør kontakte din a-kasse i dit hjemland for at høre mere om at overflytte dit medlemskab til en svensk a-kasse.

Bank

Du skal oprette en bankkonto i Sverige så din arbejdsgiver kan udbetale din løn.

Beskatning

Du skal møde op hos Skatteverket for at få et skattekort.

 

Bolig

Der er flere forskellige boligformer i Sverige.

Hvis du skal sælge en bolig i det land du flytter fra, skal du være opmærksom på at i Sverige beskattes værdien af en eventuel fortjeneste ved salg af fast ejendom. Så hvis du vil undgå at beskattes på denne måde, skal du sørge for at sælge din ejendom i det land du flytter fra før du folkeregistrerer dig i Sverige.

Eftersendelse af post

Du skal kontakte postvæsenet i fraflytningslandet for at få dem til at eftersende din post til din nye adresse i Sverige.

Flyttegods

Du kan frit medbringe flyttegods inden for EU, så du skal ikke at anmelde flyttegodset til toldmyndighederne.

Kommer du fra Island eller Norge, skal du kontakte det svenske Tullverket for nærmere information.

Folkeregistrering og personnummer

Når du flytter til Sverige, skal du folkeregistrere dig hos det svenske folkeregister ved at besøge det lokale skattekontor i tilflytningskommunen. Du skal medbringe pas, civilstandsattest og fødselsbevis for eventuelle børn.

Når du er registreret i det svenske folkeregister, får du et svensk personnummer. Det erstatter ikke det personnummer, som du har i det land, du kommer fra.

Forsikring

En forsikring er til for at hjælpe dig, hvis der sker noget. Dels kan den hjælpe dig med at betale for ting, der er gået i stykker eller blevet stjålet, og dels kan dit forsikringsselskab give dig råd og vejledning – fx hvis du har haft indbrud, og du ikke ved, hvad du skal gøre. Du kan købe forsikringer til cykler, mobiltelefoner, biler, hunde og alt muligt andet. Nogle forsikringer skal du have, fordi det står i loven.

Husdyr

Hvis du skal have dit kæledyr med til Sverige, skal du sætte dig ind i reglerne.

ID-kort

I Sverige er det almindeligt at anvende et ID-kort for at styrke din alder og for at legitimere dig, når du for eksempel henter medicin på apoteket eller betaler med kort i en butik.

Du kan ansøge om et ID-kort (identitetskort) hos Skatteverket.

Kørekort

Har du et gyldigt kørekort, der er udstedt i et andet nordisk land, gælder det også i Sverige.

Du kan også vælge at bytte dit kørekort ud til et svensk kørekort.

Læge

Når du flytter til Sverige, skal du vælge et sundhedscenter. Hvis du bliver syg, skal du nemlig som udgangspunkt henvende dig til dit sundhedscenter.

Medielicens

I Sverige er radio- og tv-afgiften et generelt gebyr for offentlig service, der opkræves gennem skatten.

Registrering af bil

Hovedreglen er at din bil skal være registreret i det land, hvor du har din egentlige bopæl. Medbringer du en bil fra et andet nordisk land, når du flytter til Sverige, skal du derfor registrere den i Sverige.

Opholdsret eller opholdstilladelse

Hvis du er nordisk statsborger, har du ret til at flytte til Sverige og bo, arbejde og studere i landet. Du behøver ikke at ansøge om ret til dette.

Hvis du er EU-statsborger, men ikke nordisk statsborger, har du ret til at arbejde i Sverige i tre måneder.

Hvis du kommer fra et land udenfor EU og vil flytte til Sverige, skal du søge om opholdstilladelse i Sverige. Hovedreglen er at du skal ansøge om dette og få det bevilget inden du flytter til Sverige.

Hvis du har en permanent opholdstilladelse eller arbejdstilladelse i et andet nordisk land, bør du være opmærksom på at du kan miste denne ved at ansøge om arbejds- eller opholdstilladelse i Sverige. Du bør derfor kontakte migrationsmyndigheden i dit bopælsland for nærmere information inden du søger dig til Sverige.

Du finder kontaktoplysninger til de nordiske landes migrationsmyndigheder her:

Pension

Du indtjener pension i Sverige, når du bor eller arbejder i Sverige.

Hvis du har en privat pensionsopsparing i et andet nordisk land, bør du kontakte selskabet, for nærmere information om hvordan en flytning til Sverige vil påvirke din opsparing.

Skole og daginstitution

Det er kommunerne i Sverige, der har ansvar for skoler og daginstitutioner. Du skal derfor kontakte tilflytningskommunen for at stille dig i kø til en daginstitutionsplads og for at få information om skolerne i kommunen.

Socialsikring

Borgere i Norden er som hovedregel socialt sikret i ét land ad gangen.

Hvorvidt du har ret til sociale ydelser, afhænger af reglerne i det land du er socialt sikret i. Det er for eksempel det land hvor du er socialt sikret der kan udstede et EU-sygesikringsbevis.

Hvis du har børn, har du ret til familieydelser efter reglerne i det land hvor du er socialt sikret.

Arbejdstagere

Hvis du flytter til Sverige fra et andet nordisk land for at arbejde, bliver du som regel omfattet af socialsikringen i Sverige fra og med den dag du begynder at arbejde.

Udstationerede medarbejdere

Hvis du er udstationeret i Sverige, kan du søge om at beholde din socialsikring i dit hjemland.

Studerende

Hvis du bor og studerer i Sverige, er der en række faktorer der er afgørende for hvor du er socialt sikret. Det er altid vigtigt at du undersøger hvad der gælder i din situation ved at kontakte myndighederne.

Hvis du opholder dig i Sverige i under ét år og ikke er folkeregistreret i Sverige, vil du som hovedregel være socialt sikret i det nordiske land hvor du har din faste bopæl.

Hvis du opholder dig i Sverige i mere end ét år og er folkeregistreret i Sverige, vil myndighederne vurdere hvor du er socialt sikret på baggrund af:

  • hvor du får studiestøtte fra
  • om du arbejder ved siden af studierne
  • hvor du har skattemæssig bopæl
  • din boligsituation
  • din familiesituation

Hvis du forsker og modtager løn ud over dit stipendium, vil du som hovedregel være omfattet af socialsikringen i det land, hvor du arbejder.

Personer der opholder sig midlertidigt i Sverige

Hvis du opholder dig midlertidigt i Sverige uden at arbejde, vil du være omfattet af socialsikringen i dit hjemland.

Pensionister

Hvis du flytter til Sverige, medtager du retten til den pension, du modtog før flytningen. Selve flytningen påvirker ikke udbetalingen af din pension, men din beskatning kan blive påvirket.

Du finder de nordiske socialsikringsmyndigheder her:

Stemmeret

Når du flytter til Sverige, får du stemmeret til kommunal- og regionsvalg.

Hvis du er statsborger i et EU-land, kan du selv vælge om du vil stemme til EU-valget i det land, hvor du er statsborger eller i Sverige. Hvis du vil stemme til EU-valget i dit hjemland, skal du huske at ansøge om at komme på stemmelisten i god tid inden valget. Tag kontakt til valgmyndigheden i dit hjemland for nærmere information.

Du har kun stemmeret til det svenske riksdagsvalg, hvis du er svensk statsborger.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.