Til tandlæge i Grønland

Foto: Barn, Vinter, Nuuk centrum
Photographer
Mats Bjerde
Her kan du læse om tandlæger og tandbehandling i Grønland.

Alle sundhedsydelser i Grønland er offentlige og dermed gratis for borgere med fast bopæl i landet. Det gælder også tandbehandling. Opholder du dig kun midlertidigt i Grønland, har du kun ret til nødvendig og akut tandbehandling.

Tandklinikker

Den offentlige tandpleje har klinikker i byer med mere end 500 indbyggere. Klinikkerne står for tandplejen i byen samt tilhørende bygder. På tandklinikkerne er der mulighed for almindeligt tandeftersyn, forebyggende behandling, rod- og cariesbehandling, tandreguleringer og proteser.

Bygderne får besøg af tandlæge minimum én gang årligt – med undtagelse af de allermindste bygder. Tandlægen slår på forhånd sine tider op i bygden, så indbyggerne kan bestille tid.

I Nuuk findes dertil private tandklinikker.

Sådan kommer du til tandlæge

For at komme til tandlæge skal du bestille tid på telefonen. Klinikkerne har forskellige tidsrum på dagen, hvor borgere kan ringe og få tid – typisk til samme dag. Der kan være lang ventetid i telefonen, og man kan ikke være sikker på at få tid samme dag, hvis alle tider er optaget, når man kommer igennem. I så fald må man forsøge igen dagen efter. Nogle klinikker tilbyder åben akutkonsultation.

Børnetandlæge

Tandklinikkerne tager jævnligt på besøg i institutioner og på skoler for at undervise i tandpleje og tandhygiejne. Herudover indkaldes børn og unge regelmæssigt til tandeftersyn ved følgende aldersintervaller: 8 mdr., 14 mdr., 26 mdr., 3 år, 4,5 år, 5-6 år, 9 år, 11-12 år samt 15 år.

Ved flytning til Grønland med børn, bør man gøre den lokale tandklinik opmærksom på tilflytningen, så de kan melde barnet til indkaldeskemaet.

Dertil afholdes der årligt Den Store Tandbørstedag med aktiviteter over hele landet med fokus på god tandsundhed.

Ret til behandling

For at have ret til gratis tandpleje i Grønland skal du:

  • Have folkeregisteradresse i Grønland
  • Have dansk eller grønlandsk personnummer

Er du på midlertidigt ophold i Grønland, kan du få foretaget nødvendige og akutte tandbehandlinger.

For nordiske statsborgere uden for Rigsfællesskabet gælder de samme regler som for andre sundhedsydelser.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.