Finsk utdanningsstøtte

Opintotuki Suomessa
Photographer
Mathieu Stern on Unsplash
På denne siden kan du lese om finsk utdanningsstøtte, det vil si studiepenger og studielån, samt andre former for støtte til studenter. Her finner du også informasjon om støtte du kan få hvis du blir syk eller får barn i løpet av studietiden.

Hensikten med utdanningsstøtten er å sikre at du kan forsørge deg under studiene. På visse vilkår kan du også få finsk utdanningsstøtte i utlandet. Folkpensionsanstalten (FPA) administrerer utdanningsstøtten i Finland. I tillegg til utdanningsstøtte kan du som student ha rett til andre ytelser som for eksempel allmenn bostøtte, og måltidsstøtte eller støtte til skoleskyss avhengig av utdanningsinstitusjon.

Hvis du er voksen student, kan du lese om ytelser på siden Voksenutdanning i Finland.

Hvis du studerer på Åland, kan du lese mer på siden Ålandsk studiestøtte.

Hva består utdanningsstøtten av, og hvor mye får man?

I Finland kan du få utdanningsstøtte for å finansiere studiene dine. Støtten består av studiepenger, statsgarantert studielån og i visse tilfeller botillegg.

Studiepenger

Studiepengebeløpet avhenger av din alder, utdanningsinstitusjon, boforhold, sivilstand og om du har barn. Les mer om studiepenger på FPAs sider. Du kan også bruke utdanningsstøttekalkulatoren for å sjekke om du kan få utdanningsstøtte, og hvor mye du kan få.

Studiepengene er skattepliktig inntekt. Men hvis du ikke har andre inntekter, betaler du ikke skatt på studiepengene. Les mer på FPAs sider.

Studielån

Studielånet er et lån som er garantert av staten, og som må betales tilbake. Hvis FPA innvilger lånegaranti, trenger du ikke annen sikkerhet for lånet. Du avtaler rente og tilbakebetalingsplan med din egen bank.

Les mer på FPAs sider.

Botillegg

I Finland kan du som bor i leiebolig, få allmenn bostøtte. Les mer på siden Bostøtte i Finland.

Botillegg til utdanningsstøtten (studiestödets bostadstillägg) kan bare innvilges til deg som bor i leiebolig utenlands eller på Åland, og til deg som studerer i Finland på en avgiftsbelagt linje på folkehøyskole, idrettsutdanningssenter eller Det samiske områdets utdanningssenter og bor på utdanningsinstitusjonens internat. Les mer på FPAs sider.

Har jeg rett til utdanningsstøtte?

Du kan få utdanningsstøtte til studier etter grunnskolen. Du kan også få utdanningsstøtte til grunnleggende utdanning for voksne. Du kan få utdanningsstøtte hvis du studerer på heltid, har framdrift i studiene og trenger økonomisk støtte. Hvis du jobber ved siden av studiene, må du være oppmerksom på at inntektene påvirker hvor mange måneder du kan få utdanningsstøtte for. Les mer på FPAs sider.

Vilkårene for å innvilge utdanningsstøtte er ulike for høyere utdanning og videregående utdanning. Du kan få utdanningsstøtte til studier i utlandet, dersom studiene tilsvarer studier i Finland som gir rett til utdanningsstøtte, eller de inngår i studier som gjennomføres i Finland. Du kan også få utdanningsstøtte hvis du er finsk statsborger bosatt i utlandet og gjennomfører studiene ved en finsk utdanningsinstitusjon. Les mer på FPAs sider.

Personer som kommer fra et annet nordisk land til Finland for å studere, mottar som regel utdanningsstøtte fra hjemlandet. Hvis du ikke er finsk statsborger, kan du bare få finsk utdanningsstøtte hvis du oppholder deg permanent i Finland og årsaken til oppholdet er en annen enn studiene, for eksempel arbeid, familieforbindelser eller tilbakeflytting. Hvis du er tatt opp ved en finsk utdanningsinstitusjon før du ble registrert i det finske folkeregisteret, og du ikke har andre grunner til å oppholde deg i Finland, kan du ikke få utdanningsstøtte fra Finland.

Les mer på FPAs sider. Hvis du ikke kan få utdanningsstøtte fra Finland, bør du undersøke reglene i hjemlandet ditt.

Hvordan søker jeg om utdanningsstøtte?

Du kan søke om utdanningsstøtte når du har bekreftet studieplassen din. Send søknaden elektronisk med MittFPA eller fyll ut, skriv ut og post søknad med vedlegg til FPA. Les mer på FPAs sider.

Hvor lenge kan jeg få utdanningsstøtte?

Den maksimale støtteperioden er ulik for høyere utdanning og videregående utdanning. Hvis du studerer for å avlegge eksamen ved universitet eller høyskole, avhenger den maksimale støtteperioden av studienes omfang og når du innledet de første studiene. Du kan få støtte til videregående utdanning for en periode som tilsvarer studienes omfang, så lenge du studerer på heltid. Les mer på FPAs sider.

Også antallet måneder med støtte per år avhenger av hvor du studerer. Du kan få utdanningsstøtte til høyere utdanning i ni måneder per studieår og til videregående utdanning i ti måneder per studieår. Støttemånedene er august/september–mai. Du kan imidlertid søke om støtte for en kortere periode, eller for en lengre periode hvis du også studerer om sommeren. Les mer på FPAs sider.

Når skal studielånet betales tilbake?

Tilbakebetaling av studielån begynner som regel rundt 1,5 til 2 år etter at utbetalingen av studielån har opphørt. Du kan begynne tidligere hvis du vil.

Låntakeren avtaler tilbakebetalingsplan med banken sin.

Statsgarantien for studielån er gyldig i 30 år fra første utbetaling av lånet. Les mer på FPAs sider.

Annen støtte for studenter

Studenter ved universitet og høyskole har rett til måltidsstøtte, studentrabatter, studielånsfradrag på skatten og arbeidspensjon for avlagt eksamen. Elever i videregående skole kan få støtte til skoleskyss. Les mer under.

Annen støtte til studenter ved universitet og høyskole

Studenter ved universitet og høyskole får rabatt på studentmåltider. Les mer på FPAs nettside.

Informasjon om andre rabatter du kan få med studiekortet, og om stipender til studiene finner du på siden Guide: studere i Finland.

Studenter ved universitet og høyskole kan også få studielånsfradrag på skatten hvis de gjennomfører studiet på normert tid. Les mer på FPAs sider.

Dessuten tjener du opp arbeidspensjon for studier som fører fram til eksamen ved universitet eller høyskole. Les mer på nettsiden Arbetspension.fi.

Annen støtte til elever i videregående skole

For videregående utdanning kan en dessuten få støtte til skoleskyss dersom skoleveien er på minst 10 kilometer. Les mer på FPAs sider.

I tillegg tjener du opp arbeidspensjon for studier som fører fram til en grunnleggende yrkeseksamen. Les mer på nettsiden Arbetspension.fi.

Hva skjer hvis jeg blir syk eller får barn?

Hvis du blir syk, kan du få sykepermisjon. Hvis du er gravid eller har fått barn, kan du ha rett til foreldreytelser og forsørgertillegg (försörjarförhöjning). Les mer under.

Sykepermisjon under studiene

Hvis du blir syk og ikke kan studere, kan du få sykepermisjon. Da kan du få sykepenger i stedet for utdanningsstøtte. Du kan ikke få utdanningsstøtte og sykepenger samtidig, så utdanningsstøtten avbrytes automatisk når FPA innvilger sykepenger. Sykepenger som betales til arbeidsgiveren, er imidlertid ikke noe hinder for å motta utdanningsstøtte.

Når sykepermisjonen er slutt og du fortsetter med heltidsstudiene, gir du beskjed til FPA. Hvis utdanningsstøtten har opphørt mens du var syk, må du søke på nytt.

Hvis du får sykepenger, kan du likevel studere i begrenset omfang. Du kan studere høyst rundt 40 % sammenlignet med normale heltidsstudier. Les mer på FPAs sider.

Graviditet og barn under studiene

Hvis du er gravid under studiene, kan du få graviditetspenger. Graviditetspenger utbetales i 40 hverdager. Du kan også få mødrestøtte i form av enten en mødrepakke eller et beløp på 170 euro.

I tillegg til utdanningsstøtten kan du få foreldrepenger hvis du studerer på heltid. I slike tilfeller får du foreldrepenger etter laveste sats. Hvis du ikke får studiepenger, får du fulle foreldrepenger.

Hvis du mottar bostøtte og får barn, bør du undersøke om bostøtten er riktig. Bostøtten betales til husstanden samlet, så størrelsen på beløpet kan endre seg når husstanden blir større.

I tillegg til studiepengene kan du få et forsørgertillegg hvis du er forsørger for et barn under 18 år. Verken hvem barnet bor hos eller antallet barn påvirker forsørgertillegget. Du kan ikke søke om forsørgertillegg. Det innvilges automatisk som tillegg til studiepengene når opplysningene om forholdet finnes i folkeregisteret.

At du får utdanningsstøtte, på virker ikke muligheten for å få støtte til pass av barn i hjemmet eller til privat omsorg.

Les mer om støtte i forbindelse med graviditet og foreldreskap under.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.