Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS)

MR-FJLS består av ett ministerråd med fyra politikområden: fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. MR-FJLS huvudsakliga uppgifter består av att främja en hållbar användning av naturresurser och genetiska resurser.

Information

Postadress

Ved Stranden 18 DK-1061 København K

Contact
Telefon
+45 33 96 02 00

Content

    Persons
    News
    Declaration
    Information