Nordisk ministerråd for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS).

MR-FJLS består av ett ministerråd med fire politikkområder: Fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk. Kjerneoppgavene til MR-FJLS er å fremme bærekraftig utnyttelse av naturressurser og genetiske ressurser.

Information

Postadresse

Ved Stranden 18
DK-1061 København K

Contact
Telefon
+45 33 96 02 00

Content

    Persons
    News
    Declaration
    Information