Árni Þór Sigurðsson (VG) (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
219
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Date

Jeg skal ikke si så veldig mye. Vi slutter oss til det forslaget som her foreligger, og som talspersonen for Presidiet har gjort rede for. Jeg vil bare si noe kort: I Kultur- og utdanningsutskottet har vi diskutert en del om synliggjøring av Nordisk råds priser, blant annet med hensyn til muligheten for å kringkaste – så å si – utdelingen av prisene i de nordiske lands tv-kanaler. Dette er noe utvalget vil jobbe videre med i fortsettelsen, og selvfølgelig håper vi at det i 2013 – på Oslo-sesjonen – blir mulig å virkeliggjøre noe av dette. Ellers: Takk for forslaget. Vi slutter oss til det.