Fredrik Karlström (Replik)

Upplýsingar

Speech type
Andsvar
Speech number
262
Date

Fru president! Vi tar till oss utskottets synpunkter, men jag kan också konstatera att demografin är ett faktum som gör att vi blir fler och fler. Befolkningen på jorden ökar, så också i Norden. Det gör att välfärdstjänsterna kommer att behöva bli mycket mer smarta framöver. Där tror jag att IT är en av de stora sektorerna som kommer att rädda välfärden i framtiden.

När det sedan gäller forskning och samarbete är det någonting som ministerrådet redan i dag arbetar mycket med i form av många olika institutioner och organisationer både i Norden och i Europa. När det kommer till de konkreta insatserna är det ämbetsmannakommittén som kommer att jobba vidare med de frågorna. De konkreta arbetsgrupperna kommer att tillsättas och jobba vidare under de kommande åren med strategidokumentet, som är en fingervisning och vägledning till hur ministerrådet vill arbeta vidare med regionalpolitiken i Norden.