Håkan Svenneling (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
101
Dagsetning

Som jag har varit inne på tidigare tycker jag att det är viktigt att Norden visar att man är en röst i världen. Vi är ingen isolerad ö. Vi tillhör ett jordklot där vi alla har en möjlighet att visa att Norden är en fredlig plats på jorden, där vi har stått upp för fred och frihet under 200 år. Jag tror att vi kan sprida det nordiska exemplet och visa att det är möjligt att nå olika former av lösningar där man kan leva i fred bredvid varandra och i samförstånd som grannar.

Jag tror att vi genom att erkänna Palestina som stat, och framför allt uppmana våra medlemsstater att göra det, kommer att kunna bidra till en bättre värld. Det är därför den vänstersocialistiska gröna gruppen lägger det förslaget i dag.