Eila Tiainen (Hovedindlæg)

Information

Gerð
Framsöguræða
Ræðunúmer
350
Notandi
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Dagsetning

Arvoisa presidentti! Viime vuosina työmarkkinat ovat hyvin paljon muuttuneet eri maissa. Koulutus on tietenkin paras tae sille, että me pärjäämme niillä työmarkkinoilla, oli meidän ikämme sitten mikä tahansa. Tämä koskee niin nuoria kuin vanhoja, jo työelämässä olleita ja sieltä pois joutuneita.

Koulutus on vasemmisto-vihreäryhmän mielestä aivan ehdottomasti paras panostus ihmisen hyvinvointiin, ja vahvoina koulutusmaina meidän tulee Pohjoismaissa panostaa elämän mittaiseen oppimiseen, sen edistämiseen, ja tarkasteltava koulutusta ihmiselämän kattavana kokonaisuutena. Yhteiskunnasta syrjäytymistä, joka on niin henkilökohtainen tragedia kuin kansantaloudellinenkin ongelma, ehkäistään parhaiten monipuolisia koulutusmahdollisuuksia tarjoamalla.

Valiokunnan ehdottamaa pohjoismaisen yleisen täydennys- ja lisäkoulutuksen strategiaa laadittaessa on meidän mielestämme otettava huomioon eri ihmisryhmien mahdollisuudet osallistua koulutukseen. Koulutuksen on oltava kaikkien saavutettavissa varallisuudesta riippumatta, jotta myös heikosti koulutetut tai koulutusta vailla olevat hyötyvät elinikäiseen oppimiseen tehdyistä panostuksista.

Skandinavisk oversettelse

Ärade president! Arbetsmarknaden i olika länder har förändrats mycket under senare år. Utbildningen är naturligtvis vår bästa garanti för att klara oss på den förändrade arbetsmarknaden oberoende av ålder. Detta gäller såväl unga som gamla, dem som är i arbetslivet och dem som lämnat det.

 Vänstersocialistiska gröna gruppen anser att utbildningen är den absolut bästa satsningen på människans välbefinnande, och som starka utbildningsländer bör vi i Norden satsa på livslångt lärande och granska utbildningen som en helhet som omfattar människans hela liv. Utslagning från samhället är både en personlig tragedi och ett nationalekonomiskt problem och förebyggs bäst genom att erbjuda mångsidiga utbildningsmöjligheter.

 Vi anser att olika människogruppers möjligheter att delta i utbildningen bör beaktas då utskottets förslag till strategi för gemensam fortbildning och kompletterande utbildning utarbetas. Utbildningen bör vara tillgänglig för alla oberoende av förmögenhet, så att också lågutbildade eller outbildade kan dra nytta av satsningarna på livslångt lärande.