Sonja Mandt (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Det som ministeren nå har redegjort for, har Velferdsutvalget hatt til behandling. Vi har i dag et felles nordisk arbeidsmarked for helsepersonell, og det er det viktig for oss å fortsette med.

Men fri bevegelighet i det nordiske arbeidsmarkedet må ikke skje på bekostning av pasientsikkerheten. Velferdsutvalget har lenge vært bekymret for pasientsikkerheten i de nordiske landene. Det har vært for mange graverende eksempler på at leger og annet autorisert helsepersonell har fått tilbakekalt sin autorisasjon eller fått advarsler for sin yrkesutøvelse. Dette har ikke nådd de andre nordiske landenes myndigheter – selv med Arjeplogavtalen.

Helsepersonell som har fått autorisasjonen inndratt, har kunnet reise videre – med store konsekvenser for pasientene – og de shopper rundt i Norden. Derfor er det bra at Arjeplogavtalen innskjerpes. Dette sikrer også helsepersonell fra Færøyene og Grønland adgang til de øvrige nordiske landene, noe som egentlig ikke lå inne. Det er bra at avtalen skal vurderes etter tre år, og det er også bra at IMI må vurderes etter to år. Systemet er ukjent, og det gjenstår å se om det kan fungere sånn som vi ønsker.

Velferdsutvalget mener fremdeles at det er for mange «bør» og «kan» og uklare formuleringer – og uavklarte spørsmål om varslingsrutiner om hvem som plikter å gjøre hva – til at vi lar det slippe helt. Vi må ha muligheten til å kunne lage vårt eget system over helsepersonell om IMI-systemet ikke fungerer etter intensjonene. Jeg mener at vi nå burde hatt muligheten til å kunne gjøre det: la Norden gå foran for pasientsikkerheten og opprette enten et register eller et annet system sik at vi kan ivareta våre pasienter. Derfor kommer heller ikke Velferdsutvalget til å slippe sitt forslag fra A 1506 om et elektronisk register. Vi håper at dette kan jobbes videre med i en eller annen form, sånn at pasientsikkerheten kan ivaretas bedre.