Lennart Axelsson (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
77
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Dagsetning

Herr president och nordiska vänner! Över tid har andelen unga människor i Norden som mår psykiskt dåligt ökat kraftigt. Man säger i dag att det är ungefär 20 procent – och vissa undersökningar visar ännu mer – som säger sig ha ångest, oro eller sömnsvårigheter. Det handlar om relativt unga människor. Men det finns en övervikt för unga kvinnor även när det handlar om de här frågorna. Det förslag som vi nu vill presentera och som även är utskickat handlar om en speciell del av möjligheterna att hjälpa de här grupperna; det handlar om att med hjälp av välfärdsteknologi och internet kunna utveckla system som skulle kunna finnas till hands när man har behov av hjälp.

Vi kan säkert allihop här inne sätta oss in i ett läge där man känner att kroppen fylls av ångest och man behöver hjälp och stöd och inte kan få det. Det är den situation som många unga människor upplever i dag. Om vi skulle kunna hjälpa bara någon genom att utveckla denna teknik menar jag att det är värt det.

När vi har talat om FN:s mål har jag upptäckt att vi mycket väl skulle kunna påstå att vissa delar av mål 3 om hälsa och välbefinnande, mål 5 om jämställdhet, mål 8 om arbetsvillkor och mål 10 om ojämlikhet skulle kunna åtgärdas genom det förslag som vi nu vill lägga fram från den socialdemokratiska gruppen.