Ketil Kjenseth (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
80
Notandi
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Dagsetning

På vegne av Mittengruppen vil jeg få bifalle dette forslaget, som er et veldig godt forslag.

Kjære nordiske venner! Vi har en stor, felles suksess bak oss knyttet til folkehelsen. Vi har redusert dødelighet knyttet til hjertesykdommer, vi har innført en streng alkohol- og tobakkslovgivning, vi har en god tannhelse i våre nordiske land – og levealderen går, som Loreen synger: «up-up-up». Men innenfor psykisk helse har vi ikke greid å ta et systematisk og samlet løft for forebygging og tidlig innsats. Vi ser anslag til det i dette forslaget. Det er viktig at Norden samler seg for å forebygge, og det vil særlig komme barn og unge til gode.

I Norge har vi fått vår første ungdomshelsestrategi. Det er en viktig plan. Hvis flere land kommer etter og utvikler det, er det viktig for å samle kunnskap, men også for å jobbe sammen om viktige mål. Forskning og utvikling er viktig med tanke på psykisk helse. Vi forsker for lite, og altfor lite av det kommer barn og unge til gode. I tillegg må vi utvikle utdanningene våre. I dag er de ansatte i sektoren 98 pst. kvinner. Vi må jobbe for å få flere menn til å finne det attraktivt å jobbe i helsesektoren, særlig med barn og unge. Der har vi en felles utfordring i Norden.