Ketil Kjenseth (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
82
Notandi
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Dagsetning

Jeg hørte ikke noe spørsmål, men jeg er enig i at den tidlige innsatsen er viktig. Det ene er å lære barn og unge å mestre følelser og gi dem kunnskap om følelsene og ikke bare om kroppen. Vi har en jobb å gjøre i skolen, men vi har også en jobb å gjøre i forhold til foreldrene og familien når det gjelder å lære om følelser, og hvordan vi håndterer press og stress i familiene og om hvordan vi reagerer på det. Da kreves det kunnskap, og det kreves også helsesøstre og jordmødre til å jobbe rundt barn og familier i tidlig alder.