Bente Stein Mathisen (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
83
Speaker role
Velfærdsudvalgets talsperson
Dagsetning

Kjære nordiske venner! Vi i den konservative gruppen vil støtte dette medlemsforslaget. Psykiske helseplager hos barn og unge er en felles nordisk utfordring, og vi har hatt den på agendaen flere ganger i Velferdsutvalget. Det får store konsekvenser når ungdom faller ut av skole og arbeidsliv. Det får konsekvenser både personlig for dem det gjelder, for familiene og for storsamfunnet, samfunnsøkonomisk. Mange blir sykmeldte og går over på ulike trygdeordninger. I Norge er det slik at for seks av ti uføretrygdede i alderen 18–29 år skyldes det psykiske helseplager. Det er ingen sykdom som koster samfunnet mer. Veldig mange tiltak er etablert. Det har vi fått høre på konferanser, vi har også tatt det opp i Velferdsutvalget her, og det gjøres i alle de nordiske land, for å snu denne trenden for å se hva vi kan få til å virke slik at ungdom får det bedre. Vi vet at det er veldig viktig med tidlig innsats, og det er viktig å gå nye veier og finne frem til nye metoder som virker. Det å bruke ny teknologi, som dette forslaget legger opp til, det å bruke nettet, synes jeg er spennende. Det er også et område som ungdom behersker godt. I Norge kjenner jeg til et prosjekt som man holder på med nå, som heter PsyConnect, hvor man bruker nettet i forholdet til behandler. Det blir spennende å følge med på det. Det er nettopp det som er det fine med det nordiske samarbeidet, at vi kan lære av hverandre, dele erfaringer og finne frem til nye metoder og teknikker som kan være til hjelp for de som strever med sin psykiske helse.