Penilla Gunther (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
120
Notandi
Speaker role
Midtergruppen
Dagsetning

Herr president! Jag tycker att det här förslaget är bland de märkligaste jag har sett. Är vi inte alla invandrare när vi söker jobb i Norden? Är det inte en typisk gränshinderfråga, på samma sätt som dem vi diskuterar hela tiden – om arbetsmarknad och bostäder och hur vi ska lösa detta för våra invånare? Om vi får nya invånare kanske de förvisso kommer från länder utanför Norden, men vilka är det då som det som den här gruppen och Juho Eerola vill kategorisera som just invandrare? Det är den första fråga som jag vill ha svar på.

Vilka är de invandrare som ska diskuteras i gruppen? Vilka är den grupp som då ska diskutera alla andra, som tydligen är invandrare? Det är relevant att fråga hur man delar upp människor i det här sammanhanget. Vi diskuterar ju hela tiden gränshinder mellan våra länder och hur vi ska undanröja dem.