Juho Eerola (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
125
Notandi
Speaker role
Nordisk Friheds talsperson
Dagsetning

Kiitos erinomaisen hyvästä kysymyksestä. Olen ollut nyt viisi vuotta mukana Pohjoismaiden neuvostossa, ja olen mielestäni kyllä aikaisemmissakin puheenvuoroissani – jos nyt en juuri tältä konkreettiselta puhujapönttöpaikalta, niin muissa parlamenteissa – puhunut tämän tyyppisen työryhmän puolesta. Jostakin syystä se ei ole herättänyt vastakaikua, vaikka kuitenkin kaikissa muissa yhteyksissä jokainen sanoo, että me tarvitsemme yhteistyötä tämän maahanmuuttopolitiikan osalta ja meidän täytyy vaihtaa tietoja ja vertailla parhaita käytäntöjämme. Jostakin syystä, vaikka olen aikaisemminkin esittänyt tällaisen maahanmuuttopoliittisen ryhmän perustamista, se ei ole vain ottanut tuulta allensa. Toivottavasti nyt ollaan valmiimpia tähän.

Skandinavisk oversettelse:

Tack för en utomordentligt bra fråga. Jag har nu varit med i Nordiska rådet i fem år och tycker nog att jag också i tidigare anföranden – om inte ur denna konkreta talarstol så åtminstone i andra parlament – har förespråkat en arbetsgrupp av den här typen. Av någon anledning har förslaget inte väckt genklang, fastän alla i andra sammanhang brukar säga att vi behöver samarbete i invandringspolitiken och att vi bör utbyta information och jämföra god praxis. Trots att jag tidigare har föreslagit att en sådan här invandringspolitisk grupp inrättas har förslaget av någon anledning inte fått vind i seglen. Jag hoppas att det nu finns en större beredskap för detta.