Lars Tysklind (Spørgsmål)

Upplýsingar

Gerð
Fyrirspurn
Ræðunúmer
132
Speaker role
Midtergruppen
Dagsetning

Herr ordförande! Välkomna, ministrar! Jag kan i och för sig beklaga att inte fler ministrar är närvarande, för detta är ett viktigt ämne. En fungerande arbetsmarknad är ändå grunden för välfärd och tillväxt i både våra länder och i vårt samarbete i Norden. Jag vill ställa min fråga utifrån Poul Nielsons rapport, som vi hade stora förhoppningar på. Men från Mittengruppens sida konstaterade vi ganska tidigt att vi tyckte att det fattades en del bitar både kring ungdomsperspektivet och kring migration och integration. Vi tycker att detta rimligtvis borde vara högt prioriterade områden.

Jag har därför en fråga utifrån detta perspektiv: Vilka konkreta åtgärder diskuteras bland de nordiska arbetsmarknadsministrarna när ni träffas just när det gäller ungdomsperspektivet och integration kopplat till antal nya jobb och så vidare?