Camilla Gunell (Svar på spørgsmål)

Upplýsingar

Gerð
Svar við fyrirspurn
Ræðunúmer
134
Notandi
Speaker role
Vicelantråd, Åland
Dagsetning

Jag kan börja med att säga att jag som arbetsmarknadsminister är rätt ny i rollen, och vi har vårt första arbetsmarknadsministermöte i november, så jag hoppas att de här frågorna kommer upp. Men det är ju mycket viktigt att det integrationsarbetet och den integrationsrapport som i dag ska presenteras av minister Nina Fellman å integrationsministrarnas vägnar, att den och den här Paul Nilsen-rapporten faktiskt går hand i hand, och att vi här hittar de gemensamma perspektiven för att få en gemensam nordisk politik när det gäller både arbetsmarknad, integration och ungdomar, som är mycket viktiga perspektiv för helheten.