Lars Mejern Larsson (Spørgsmål)

Upplýsingar

Gerð
Fyrirspurn
Ræðunúmer
135
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Dagsetning

Herr ordförande! För att klara jobben och tillväxten behöver vi mer rörlighet på arbetsmarknaden. Den gemensamma arbetsmarknaden i Norden ger oss stora möjligheter. Ett företag som söker specialkompetens kan vända sig till ett eller flera av de nordiska länderna. Det skapar också möjligheter för arbetslösa att söka arbete där jobben finns. Men matchningsverktygen måste slipas. Det är viktigt att det är lätt att söka arbete i Norden. För att det ska gå ännu enklare skulle man kunna lägga samman de nordiska arbetsförmedlingarnas hemsidor. Det innebär att när en sjuksköterska, ingenjör eller byggnadsarbetare söker jobb kan de gå till hemsidan och söka arbete i hela Norden. Arbetsförmedlingarna i våra länder kan då också enklare hjälpa människor att hitta jobb i ett annat nordiskt land.

Hur ser ministern på förslaget att se möjligheten att länka samman de nordiska ländernas arbetsförmedlingars hemsidor i syfte att göra det enklare att söka arbete och rekrytera arbetskraft från hela Norden?