Heidi Nordby Lunde (Spørgsmål)

Upplýsingar

Gerð
Fyrirspurn
Ræðunúmer
138
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Dagsetning

Den norske finanskomiteen hadde gleden av å være i Finland i september i år for å se på de strukturreformene som gjøres for å gjøre den finske økonomien mer konkurransekraftig i møtet med globale endringer og den internasjonale konkurransen. En av de tingene som kanskje overrasket oss konservative så vel som de sosialdemokratiske, var konkurransekraftavtalen mellom partene i arbeidslivet, hvor det på det tidspunktet var lagt opp til ganske radikale grep, som å fryse lønninger, øke arbeidsdagen mv. Denne avtalen har jo møtt betydelig motstand i etterkant.

Jeg lurer på: Hva er status for denne avtalen nå? Konkret når det gjelder de mer radikale forslagene, vil regjeringen prøve å fremme disse allikevel? Og vil regjeringen legge opp til lokale avtaler dersom den sentrale avtalen faller?