Jari Lindström (Svar på spørgsmål)

Upplýsingar

Gerð
Svar við fyrirspurn
Ræðunúmer
139
Notandi
Speaker role
Justitie- och arbetsminister, Finland
Dagsetning

Puheenjohtaja! Ensinnä kilpailukykysopimuksesta. Se sisältää ja sisälsi hyvin vaikeita asioita ja lakimuutoksia, ja nämä kaikki, mitkä tähän liittyvät, ovat niin sanotusti putkessa. Osa on eduskunnan käsittelyssä, osa niistä on jo mennyt eteenpäin, eli kyllä näitä on viety ja viedään määrätietoisesti eteenpäin, kuten on sovittu. Mutta sen haluan tähdentää, että kilpailukykysopimusta pitää kunnioittaa myös toisinpäin niin, että mitään sellaista, mitä siinä ei ole sovittu, ei ole tarkoitus tuoda esiin eikä esittää.

Paikallisesta sopimisesta: Se pikkuisen – tai voi sanoa, että aika paljonkin – vesittyi siihen, että meillä on semmoinen järjestö kuin Suomen Yrittäjät, joka ei tätä hyväksynyt, ja näiltä osin tämä paikallisen sopimisen edistäminen on tällä hetkellä jäissä. Minä todella toivon, että se menisi eteenpäin, koska se on semmoinen keino, millä päästäisiin vaikuttamaan nimenomaan siellä työpaikoilla, missä parhaiten tunnetaan olosuhteet, missä parhaiten tiedetään, mikä on tilanne. Tämähän se on se koko paikallisen sopimisen idea, ja toivon, että tähän kysymykseen vielä palattaisiin rakentavassa hengessä Suomessa.

Skandinavisk oversettelse:

Ordförande! Först angående konkurrenskraftsavtalet. Det innehåller och innehöll mycket svåra frågor och lagändringar, och alla därtill hörande ärenden bearbetas eller har bearbetats. En del behandlas som bäst i riksdagen, en del har redan behandlats, och vi har drivit och driver målmedvetet dessa frågor såsom vi kommit överens om. Men jag vill påpeka att konkurrenskraftsavtalet måste respekteras också omvänt, så att ingen tar upp eller föreslår något sådant som vi inte enats om i avtalet. Angående lokala löneavtal: Processen blev litet – eller ganska mycket, kan man säga – urvattnad på grund av att vi har en organisation som heter Företagarna i Finland som inte godkände den, och i det avseendet står främjandet av lokala löneavtal för närvarande stilla. Jag hoppas verkligen att det sker framsteg i frågan, för det är ett sätt att verkligen påverka saker uttryckligen på arbetsplatserna, där man bäst känner till omständigheterna, där man bäst känner till situationen. Det här är ju hela idén med lokala avtal, och jag hoppas att vi kunde återkomma till den här frågan i konstruktiv anda i Finland.