Håkan Svenneling (Spørgsmål)

Upplýsingar

Gerð
Fyrirspurn
Ræðunúmer
140
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe
Dagsetning

Herr president! Den nordiska modellen är en succé som många gånger lyfts fram och går på export. Många ministrar får i internationella sammanhang ofta berätta om den nordiska arbetsmarknaden, om hur högt arbetsdeltagandet är bland såväl kvinnor som män. Många av våra länder har också bland världens högsta sysselsättningsgrader.

Samtidigt är den nordiska modellen utsatt för press. Lavaldomen i EU-domstolen har gjort det svårare för fackförbund att kräva nationella villkor för utländsk arbetskraft. I Finland växer gruppen arbetslösa, speciellt gruppen långtidsarbetslösa, otroligt snabbt. Man har hämtat idéer från den tidigare svenska regeringen som ansåg att arbetslösa skulle övervakas snarare än att stödjas i att hitta nytt jobb. I stället för att förmedla arbete blir arbetsförmedlingen en övervakningsmyndighet för dem som är arbetslösa.

Också FN:s globala mål nr 8 lyfter upp att det ska vara anständiga arbetsvillkor och en god ekonomisk tillväxt i länderna.

Jag undrar: Vad gör de nordiska arbetsmarknadsministrarna för att försvara den nordiska modellen?