Phia Andersson (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
289
Notandi
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe, Præsidiets talsperson
Dagsetning

Jag delar givetvis den uppfattningen. I det samarbete vi har lyfter vi fram många av dessa frågor, inte minst vad gäller Arktis och vad som händer med människor som lever och bor i detta område. Det handlar inte minst om klimatförändringar och exploateringar man vill göra i det området.