Rikard Larsson (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
362
Notandi
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Dagsetning

Fru president! På grund av den fortsatt väldigt osäkra flyktingsituationen i Europa valde den svenska regeringen i går att förlänga de id-kontroller som görs mellan bland annat Danmark och Sverige. I samband med Nordiska rådets session i Oslo diskuterade vi gränskontroller och deras effekter på det nordiska samarbetet. Samarbetsministern presenterade då en deklaration som samarbetsministrarna hade antagit, där det bland annat stod att man skulle intensifiera arbetet med gränshindren. Man har också tagit beslut om att bilateralt mellan Danmark och Sverige tillsätta en grupp som ska arbeta extra intensivt med gränshinder för att underlätta pendlandet över Öresund.

Mot bakgrund av besluten, deklarationen och den bilaterala gruppen, kan samarbetsministern säga någonting om hur detta kommer att märkas i Nordiska ministerrådets arbete och hur det kommer att märkas för pendlarna under de kommande åren?