Mikkel Dencker (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
385
Notandi
Speaker role
Nordisk Frhed, Præsidiets talsperson
Dagsetning

Tak, hr. præsident. Og tak til ministeren for redegørelsen fra samarbejdsministrene.

Det er væsentligt at have fokus på, om de politiske systemer og organisationer, som findes i det nordiske samarbejde, fungerer godt og hensigtsmæssigt. Verden forandrer sig, som ministeren sagde, og de nordiske organisationer skal forandre sig med den. Jeg vil gerne kvittere for, at Nordisk Ministerråd, ligesom vi her i Nordisk Råd, har bestræbt sig på, at det nordiske samarbejde skal være mere politisk og mere relevant. Jeg synes også, at debatterne her i Nordisk Råd, både ved denne session og de foregående, har vist, at vi er lykkedes med det.

En anden ting, som jeg synes er væsentlig, er, at der i det nordiske samarbejde er et dynamisk budget, som kan afspejle de politiske prioriteringer, som de forskellige formandslande har.

Igennem det seneste år har vi set en væsentlig tilstrømning af flygtninge og indvandrere til de nordiske lande. Det er en udvikling, som vi i mit parti ser på med bekymring, og som har haft betydning for det nordiske samarbejde. Det har bl.a. betydet, at den nordiske pasfrihed i praksis er ophævet, og at der er grænsekontrol mellem de nordiske lande. Det har været en nødvendig konsekvens af den opståede situation, og det er der bred forståelse for.

En anden konsekvens er, at samarbejdsministrene har iværksat et integrationsprogram for flygtninge i Norden. I mit parti mener vi, at man ikke nødvendigvis behøver at have så travlt med at integrere de nytilkomne flygtninge, for vi er vel alle enige om, at flygtninge gerne skal hjem til deres hjemlande igen, så snart forholdene kan lade det foregå. I tilfældet med Syrien, hvor en stor andel af flygtningene kommer fra, er der fortsat mulighed for, at krigen lykkeligvis kan bringes til ophør inden for lang tid, så flygtningene kan vende tilbage til deres hjemland og hjembyer igen. Tak.