Høgni Hoydal (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
389
Notandi
Speaker role
Samarbejds- og Fiskeriminister, Færøerne
Dagsetning

Hr. præsident, ja, årsagen er vel, kan man sige, gammeldags statsretslige blokeringer og et spørgsmål om agt og andet. Man forsøger at gøre den sag til en sag mellem Danmark og Færøerne. Man henviser til den danske grundlov, som jo ikke blev ændret i 1980, da den danske statsminister lagde det frem. Så henviser man til Helsingforsaftalen. Jamen, det er jo ikke noget problem at indføje Færøerne i Helsingforsaftalen eller at lave en tillægsprotokol.

Så fordelene for det nordiske samarbejde ved at få Færøerne som selvstændigt medlem er, at her får vi et land og et folk, som vil tage fuldstændigt ansvar, betale selv i det nordiske samarbejde og tage del i alle de aftaler, som de nordiske lande laver – det gør vi allerede i dag, vi implementerer det jo i færøsk lovgivning i dag - og det vil også støtte Nordens position i verden. Vi vil få styrket den nordatlantiske dimension i det nordiske samarbejde, og også i denne sag kunne de nordiske lande gå foran med at anerkende folk og ikke ende i gamle, kan man sige, konklusioner, som ligner det, som har blokeret for al fremdrift i verden i de sidste 100 år.