Høgni Hoydal (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
391
Notandi
Speaker role
Samarbejds- og Fiskeriminister, Færøerne
Dagsetning

Jeg anerkender på ingen måde den udlægning, som Mikkel Dencker her fremlægger. Altså, Færøerne er sit eget land, sit eget folk med eget sprog osv. Vi har aldrig anerkendt, at vi ikke kan deltage i internationale sammenhænge, og det gør vi i dag på andre områder. Vi er medlemmer af eksempelvis NAMCO’s internationale organisation, af IMO osv. osv. Skal vi så ikke være medlemmer af Nordisk Råd? Skal de nordiske lande ikke kunne anerkende et af de nordiske folk som en ligestillet, jævnbyrdig partner?

Så Mikkel Dencker må have misforstået både, kan man sige, historien og hele baggrunden for denne sag og for Færøernes udvikling. Det har ikke noget med at gøre, at man er repræsenteret af andre. Der, hvor vi har taget ansvar selv, har vi udviklet os og også givet vores bidrag til det internationale og nordiske samarbejde, som vi ønsker at være en del af. Det er det, sagen handler om.