Ruth Mari Grung (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
105
Notandi
Speaker role
Socialdemokratiska gruppens talesperson
Dagsetning

Norden representerer den 12. største økonomien i verden. Vi har en befolkning som er kjent for veldig fort å ta i bruk ny teknologi. Samtidig ser vi at det skjer en teknologisk revolusjon knyttet til både digitalisering og kunstig intelligens. Derfor har sosialdemokratisk gruppe fremmet et forslag der vi ønsker å være i forkant av utviklingen.

Det sies at 10 pst. av arbeidsplassene forsvinner, 25 pst. av arbeidsplassene vil bli endret. Hvordan skal vi møte denne utviklingen når det gjelder nye arbeidsplasser? Også kunstig intelligens krever at man kanskje må se på nye regelverk. Det er helt ukjente områder, lovverket må endres, men samtidig gir det på den annen side muligheter ved at det kan løse nye behandlingsutfordringer. Folk får større selvråderett, vi kan finne nye måter å produsere nye ting på. Det er en ballanse mellom på den ene siden utfordringen med arbeidsplasser – se om vi må heve kompetansen og sette inn ressurser – samtidig som vi på den andre siden skal se på mulighetene.

Det kan også være en utfordring når det gjelder framtidig beskatning – de nye selskapene som kommer, som sikrer velferdssamfunnet vårt videre og ikke øker forskjellene i samfunnet. Her er det en lang rekke med mange ukjente faktorer.

På vegne av sosialdemokratisk gruppe tror jeg det er avgjørende og viktig at Norden er i forkant, fordi vi i bunnen har så gode vilkår til å se på hvordan vi i fellesskap kan møte utfordringene, både de positive og de negative som vi ser allerede nå.