Agathe Fontain (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
179
Speaker role
Samarbejdsminister, Grønland
Date

Tak præsident, og tak for invitationen.

At integrere en tværgående strategi og et tværgående perspektiv er en løbende og kontinuerlig proces. Det er også et forandringsarbejde, hvor ministerrådet skal udvikle, både hvordan man arbejder og med hvad. Effekterne af et børneretligt ungdomsperspektiv er nærværende, sidst bl.a. i de beslutninger, som tages, og i aktiviteter eller indsatser, som gennemføres af ministerrådet.

11 ud af 15 sektorområder har integreret børn og unge i formuleringen af deres styredokumenter, dvs. samarbejdsprogrammer, strategier eller handlingsplaner. I 2016 og 2017 er der blevet gennemført en lang række forskellige indsatser for, med og af børn og unge i forbindelse med ministerrådets forskellige aktiviteter.

44 forskellige indsatser er blevet indrapporteret fra sektorerne, men langt flere projekter for børn og unge er blevet gennemført i ministerrådet. Da nogle af disse indsatser er overordnede, omfatter de flere aktiviteter og projekter. En måde at integrere et børneretligt ungdomsperspektiv på er at involvere børn og unge selv. 9 ud af 15 sektorområder har angivet, at de i forskellig grad har involveret børn og unge i deres aktiviteter.

Samlet set viser dette, at ministerrådet har et generelt højt prioriteringsniveau vedrørende spørgsmål, som berører børn og unge, og at man lægger vægt på, at børn og unge er en del af det nordiske samarbejde. Denne første redegørelse bekræfter, at ministerrådet gennem sin strategi har et godt grundlag og retning for et fortsat strategisk arbejde med, for og af børn og unge. Der findes områder, hvor aktiviteterne har medført tydelige forbedringer, f.eks. integration af børn og unge i formuleringen af sektorernes styredokumenter og involvering af børn og unge i udførelsen af forskellige projekter.

Samtidig peger redegørelsen på flere udviklingsområder på, at der findes potentiale for et øget fokus på børn og unges livsvilkår og andel i det nordiske samarbejde. Fremover kommer vi derfor i ministerrådet til at lægge vægt på det fortsatte arbejde med og støtte til en øget bevidsthed i sektorerne om, hvordan deres arbejde påvirker børn og unges liv, mainstreaming af et børneretligt ungdomsperspektiv i ministerrådets forskellige processer, at flere sektorer i højere grad involverer børn og unge i deres arbejde samt at flere sektorer skal lave målsætninger og indsatser i forhold til strategien. Tak.