Kelly Berthelsen (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
340
Utanaðkomandi ræðumaður
Kelly Berthelsen
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Dagsetning

Tak, præsident. I Grønland er vi ramt af klimaforandringer på flere måder. Klimaforandringerne har også betydet, at der er mere fokus på os, de arktiske folk, og den måde, vi skaffer vores mad på, såsom hvaler og sæler. Der er mange, der tror, at de kan stoppe klimaforandringerne ved at nægte de arktiske lande at bruge deres ressourcer såsom mineraler og levende ressourcer såsom sæler og hvaler.

Så det, vi ønsker fra Grønlands side, er et grundigt arbejde med at oplyse forbrugerne om, hvor CO2- og kviksølvforureningen egentlig kommer fra. Forbrugerne bør vide, at den største del af forureningen kommer fra de industrialiserede lande, og at forureningen skal stoppes dér, og at det ikke skal ske ved at nægte de arktiske folk at udnytte deres ressourcer, både ikkelevende ressourcer og levende ressourcer som sæler og hvaler. Tak.