Ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2019–2024

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Pohjoismaat ovat jo vuosien ajan tehneet menestyksekästä ympäristö- ja ilmastoalan yhteistyötä, joka on johtanut merkittäviin edistysaskeliin niin Pohjolassa kuin kansainvälisestikin. Viime vuosina haasteet ovat lisääntyneet ja kasvaneet, mikä tekee yhteistyöstä yhä tärkeämpää.Ohjelmakaudella 2019–2024 yhteistyössä keskitytään kestävään kehitykseen sekä Pohjoismaissa, EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Maat tulevat yhdessä ajamaan kansainvälisten ympäristö- ja ilmastosopimusten kunnianhimoista täytäntöönpanoa ja kiinnittämään erityishuomiota Pariisin sopimukseen. Lisäksi työskennellään EU:n ympäristö- ja ilmastolainsäädännön vahvistamiseksi.Pohjoismaat ovat jatkossakin edelläkävijöitä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Pohjoismaisen ympäristö- ja ilmastoyhteistyön avulla pyritään pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen sekä edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä. Yhdessä vauhditetaan myös siirtymistä kiertotalouteen, jossa kulutus ja tuotanto tapahtuvat luonnon asettamien rajojen puitteissa. Muita tärkeitä yhteistyöalueita ovat työskentely kemikaalien ja vaarallisten aineiden riskien minimoimiseksi sekä meriin kulkeutuvan muovin määrän vähentämiseksi. Myös yhteistyötä kestävien kaupunkien, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja vihreän rahoituksen osalta vahvistetaan aiempiin ohjelmakausiin verrattuna.
Útgáfunúmer
2018:807