Norræn samstarfsáætlun á sviði orkumála 2018–2021

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Norrænu orkumálaráðherrarnir kynna hér með nýja norræna samstarfsáætlun á sviði orkumála fyrir tímabilið 2018–2021.Framtíðarsýnin fyrir norrænt orkumálasamstarf felur í sér öflugt, aðlögunarhæft samstarf sem byggir á trausti og og er til þess fallið að þróa norræn orkukerfi í þá átt að tryggja samþættasta og snjallasta græna hagkerfi heims með lágri kolefnislosun, mikilli samkeppnishæfni og afhendingaröryggi.Á tímabilinu 2018–2021 verða eftirtalin svið í brennidepli í samstarfinu:• Framþróun hins norræna raforkumarkaðar• Endurnýjanlegir orkugjafar• Aukin orkunýtni• Upplýsingaskipti og samráð um stefnu norrænu landanna í orkumálum• Orkurannsóknir og nýsköpun á vettvangi Norrænna orkurannsókna• Norðurlönd í Evrópu, þ.m.t. framkvæmd Orkubandalags ESB• Grannsvæði Norðurlanda, einkum Eystrasaltsríkin• Orkutengd samgöngusjónarmið• Orkugeirinn á Álandseyjum, í Færeyjum og á Grænlandi• Aðrar þverlægar áætlanir og verkefni og alþjóðlegt samstarf
Útgáfunúmer
2017:771